Economic boards: iedere regio sleutelt aan succesformule

27 oktober 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

Brainport regio Eindhoven is inmiddels bij iedereen bekend. Het gaat om ondernemers, bestuurders en kennisinstellingen die regionaal samenwerken. Er zijn tegenwoordig wel twintig voorbeelden van regionale ‘economic boards’. Iedere regio heeft zo zijn eigen kracht.

Regionale economic boards

Ondernemers, kennisinstellingen en overheden treffen elkaar, de boards vormen de juiste plek over de vernieuwing van de economie. Deze vernieuwing heeft consequenties voor ondernemerschap, het onderwijs en sociale zekerheid. Economic boards ‘kleuren buiten de bestuurlijke lijntjes om’ en houden zich vooral bezig met onderwijs, innovatie, start-ups, culturele voorzieningen en bereikbaarheid. Ze werken vanuit de filosofie ‘wie wil bijdragen, is welkom’ en per project kunnen er andere rollen worden vervuld. Financieringsstructuren variëren van bijdrages per inwoner van gemeenten tot financiering vanuit het bedrijfsleven.

Voortbouwen op bestaande structuren

Het kopiëren van bestaande succesformules of het uit de grond stampen van nieuwe bedrijfstakken lijkt niet te werken. De groeistrategie van regio’s in de EU bouwt tegenwoordig op regionale eigenheid. Den Helder wil bijvoorbeeld ontwikkelen vanuit zijn maritieme traditie om een servicebases te worden voor windenergie op zee.

Geen standaardrecept

Hoewel alle regio’s ernaar op zoek zijn, is er geen vast recept voor economische groei. Deze gedeelde zoektocht leidt wel tot vergelijkbare projecten voor bijvoorbeeld campussen en creatieve broedplaatsen. Onderzoekers hebben drie factoren gevonden die zeker een boost kunnen geven aan regionaal-economische groei. Hieronder vallen een beroepsbevolking die goed opgeleid is, een goed woon- en leefklimaat en goede bereikbaarheid. Met bijvoorbeeld investeringen in woonmilieus en bereikbaarheid kunnen overheden dus zeker een verschil maken.
Hoewel de samenwerking tussen publiek en privaat niet nieuw is, is de regionale aanpak dat wel. Hoogleraar bestuurskunde Geert Teisman van de Erasmus Universiteit geeft aan dat de vraagstukken tegenwoordig te complex, dynamisch en met elkaar vervlochten zijn om vanuit één perspectief op te lossen.

Betrokkenen aan het woord

Marcel Hielkema is bestuurder-directeur Dirkzwager Advocaten & notarissen en actief in de Economic boards in Arnhem-Nijmegen en Ede-Wageningen. Hij geeft aan dat de vraagstukken in de economic boards wat meer ownership hebben en het niet meer alleen om lobbyen gaat. Er worden resources, kennis en netwerk beschikbaar gesteld. De boards vergden vanaf het begin wel een experimentele instelling; hoe pak je de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderzoekers en onderwijs aan? De gezamenlijke innovatieprojecten kunnen organisaties over de drempel helpen, zoals onderzoeksprojecten die gefinancierd worden. Mensen krijgen energie van deze vraagstukken over de toekomst.

Yillmaz Schoen, oprichter van onder andere Tradecast.tv, is actief in Economic Board regio Zwolle. Schoen geeft aan dat doelgerichtheid bij deelname aan de board essentieel is. Ondernemers en starters zijn vooral druk bezig met ondernemen, als je zitting neemt in de board betekent dit dat je je committeert. Daarom richt Schoen zich op een paar concrete projecten. Volgens Schoen is de rol van de gemeente Zwolle dat zij soms zaken in gang zetten, waarbij de ‘OK’-stempel helpt. Het identificeren van een collectief probleem moet wel vanuit de ondernemers komen.

Marc Hameleers is regioambassadeur bij ministerie van EZ, hij is betrokken bij regionale boards Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Volgens Hameleers hebben de economic boards ‘de beste neus voor waar het met de economie naartoe gaat’. Diverse overheden worden bij elkaar gebracht en kennis- en onderwijsinstellingen worden gekoppeld aan regionale strategieën.