Ondernemers kunnen zich niet onderscheiden op duurzaamheid

4 oktober 2018

Er ligt steeds meer nadruk op duurzaamheid in vrijwel alle sectoren. Toch heeft het haast nooit invloed bij het inkopen van producten. Het gaat altijd meer om de prijs dan om de duurzaamheid van een product.

Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf IJslander uit Oldenbroek. Dit bedrijf maakt al meer dan twintig jaar duurzame speeltoestellen. De overheid is een grote afnemer, maar toch speelt duurzaamheid geen rol. John Franken, directeur van IJslander, zegt dat deze eisen die de overheid stelt aan de duurzaamheid van een product, zo algemeen zijn dat bijna elk bedrijf eraan voldoet. En dat terwijl zijn bedrijf veel duurzamer produceert dan andere makers van speeltoestellen.

Het hele MKB worstelt met duurzaamheid

Dit probleem speelt in alle branches. Door de te algemene eisen van de overheid, scoort vrijwel elk bedrijf goed op duurzaamheid. De echt duurzame bedrijven kunnen zich dus helemaal niet onderscheiden. Het resultaat is dat een aanbesteding altijd wordt gewonnen op prijs en niet op andere punten. Ondernemers raken hierdoor gefrustreerd. Ook bedrijven kopen niet duurzaam in. De financiële directeuren houden dit tegen. Iets moet altijd het goedkoopst zijn en niet het duurzaamst.

Onrealistische doelen

De overheid had in 2015 het doel om honderd procent duurzaam in te kopen. Dit bleek bij lange na niet haalbaar te zijn. Daarna is men nooit meer teruggekomen op dit doel. In 2016 kwam duurzaamheid wel weer ter sprake, maar toen ging het erom dat overheden een voorbeeldfunctie hebben. Harde doelen waren er niet.

Het resultaat is dat er nog steeds weinig duurzaam wordt ingekocht. Het wordt zelfs steeds minder. Duurzaamheid is steeds minder een factor waarop een aanbesteding beoordeeld wordt. En dat terwijl duurzaamheid in de maatschappij een steeds groter thema wordt. Gemeentes laten graag zien hoe duurzaam ze zijn, maar doen in de praktijk dus weinig. Dit is voor veel ondernemers een bron van ergernis. Ook het Rijk doet niet zijn best. Aanbestedingen die als duurzaam te boek staan, worden toch gegund aan bedrijven die niet aan de eisen voldoen.

Het is belangrijk om specifiekere eisen te stellen op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen bedrijven die echt duurzaam zijn zich onderscheiden. Daardoor wordt het aantrekkelijker om duurzaam te zijn én om duurzaam in te kopen.

Bron: fd.nl