Nieuwbouw moet meer zijn dan alleen energieneutraal

17 juli 2018

In de nieuwe richtlijn voor nieuwbouw, BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen), ligt de nadruk voor nieuwbouw vooral op het verminderen van CO2-uitstoot. Maar nog voordat deze richtlijn wordt ingevoerd, is hij al achterhaald. Europa komt namelijk met een vernieuwde versie van de EPBD, dit is de Europese richtlijn voor energieprestaties van gebouwen. In deze richtlijn staan maatregelen die al veel verder gaan dan BENG. Daarom moet binnen BENG de ruimte blijven om aanpassingen te doen naar aanleiding van de veranderde EPBD.

BENG draait slechts om één ding: lagere CO2-uitstoot. In de nieuwe Europese richtlijn zijn echter ook andere factoren meegenomen die belangrijk zijn voor nieuwbouw, zoals wooncomfort, veiligheid en gezondheid. Dit geldt ook voor renovaties. De lidstaten van de Europese Unie hebben twintig maanden de tijd om de nieuwe EPBD in te passen in hun wetgeving. Aangezien Nederland nog bezig is met de BENG-richtlijn, kan deze richtlijn dus direct aangepast worden aan de nieuwe Europese regels.

Energieneutraal bouwen

De lagere energiekosten moeten een extra stimulans zijn voor huiseigenaren, gebouweigenaren en bewoners om zich aan te passen aan de nieuwe richtlijn. Hierbij komt ook nog eens de verbetering van wooncomfort, gezondheid en veiligheid.

De BENG-richtlijn gaat in op 1 januari 2019. Dan moeten alle overheidsgebouwen die nieuw gebouwd worden, voldoen aan de nieuwe eisen. Enige tijd daarna gaat de maatregel ook gelden voor andere gebouwen en woningen. Dit betekent dat hiervoor draagvlak nodig is bij huiseigenaren, huurders en gebouweigenaren. De Europese richtlijn kan hierbij helpen. Door de Nederlandse richtlijn aan te passen, is er voor deze mensen voldoende stimulans om te investeren in duurzame bouw en duurzame renovaties.

Bron: FD