Het verzorgingshuis als oplossing voor de woningnood

4 juni 2018

Enkele decennia geleden was het heel “normaal” dat je naar een verzorgingshuis verhuisde als je ouder werd en zelfstandig wonen belemmeringen opleverde. Tegenwoordig zijn er alleen nog verpleeghuizen waar je alleen voor in aanmerking komt in de laatste levensfase. Maar het “ouderwetse” verzorgingshuis zou best eens een comeback kunnen maken, vooral in de grote steden.

Veel ouderen willen verhuizen

Eric van den Burg is wethouder in Amsterdam voor de VVD. Hij pleit ervoor om de verzorgingstehuizen zoals we die vroeger kenden. “Veel ouderen willen wel verhuizen, maar er zijn onvoldoende mogelijkheden. Ze zijn “te goed” voor een verpleegtehuis maar willen of kunnen niet meer in een grote woning wonen waar ze ooit met hun gezin woonden”, aldus Van den Burg. Als deze mensen de mogelijkheid krijgen om in een verzorgingshuis te gaan wonen zorgt dat voor de zo gewenste doorstroming op de woningmarkt.

Verandering van koers

Het standpunt van de wethouder is opmerkelijk. Juist zijn partij de VVD zorgde er in het kabinet Rutte-II voor dat het verzorgingshuis in zijn toenmalige vorm verdween. Ouderen moesten vooral langer zelfstandig wonen met zorg aan huis. Dat was het uitgangspunt. Verhuizen naar een zorginstelling kon alleen nog als thuis wonen echt niet meer ging.

De leeftijd van huurders stijgt

Directievoorzitter Leon Bobbe van De Key, de grootste woningbouwvereniging van Nederland, valt de VVD-wethouder bij. De gemiddelde leeftijd van de huurders in de woningen van De Key is 60 jaar. Veel mensen blijven tot hun dood in hun huis wonen, omdat er simpelweg geen andere woonruimte beschikbaar is. Dat is lang niet altijd wenselijk. De terugkeer van het verzorgingshuis zal zeker een positief effect hebben op de woningmarkt, aldus Bobbe.

Weinig animo

Volgens ANBO-voorzitter Liane den Haan is er onder ouderen weinig behoefte aan het verzorgingshuis oude stijl. “Maar heel weinig mensen willen nog in een huis met lange gangen wonen waar ze slechts een klein kamertje voor zichzelf hebben”, aldus Den Haan. Zij pleit ervoor om de mogelijkheden die gemeenten nu voor ouderen hebben, zoals comfortabele appartementen, beter in kaart te brengen. Als deze groep weet dat er mogelijkheden zijn om te verhuizen zonder meteen als “bejaarde” te worden bestempeld is er vast meer animo voor. Daarmee komen er dan weer meer huizen beschikbaar voor jongeren waardoor de krapte op de woningmarkt wellicht wat afneemt.

Bron: NOS