Minister belooft actie om extreme huurstijgingen af te remmen

4 juni 2018

De huren in de vrije sector rijzen de pan uit. Voor mensen met een middeninkomen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning is huren vaak niet te betalen. Regeringspartijen D66 en CDA hebben verantwoordelijk minister Ollongren van Binnenlandse Zaken daarom gevraagd naar maatregelen om de huurstijgingen aan banden te leggen. Zij heeft toegezegd de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Torenhoge huur voor een “krot”

Volgens D66 Kamerlid Jessica van Eijs betalen hardwerkende mensen met een middeninkomen nu soms een torenhoge huur voor een “krot” van net 40 vierkante meter. Daarmee jaag je deze mensen de stad uit. Ze willen meer ruimte en kunnen de huur die soms tot wel 1.400 euro per maand oploopt niet meer opbrengen. Wil je voorkomen dat de steden leeglopen en dat steeds meer mensen in e problemen komen vanwege veel te hoge vaste lasten dan moeten er echt maatregelen worden genomen, aldus Van Eijs.

Noodknop

Erik Ronnes, Kamerlid voor het CDA, diende samen met Van Eijs een motie in om een “noodknop” in te stellen om de stijging van de huren, vooral in de grote steden, aan banden te leggen. De motie houdt ook rekening met het risico dat de bouw van woningen stagneert. Als de huurprijzen te veel aan banden worden gelegd zullen projectontwikkelaars huiverig zijn om nog te bouwen omdat dit  niet meer rendabel zou zijn .Volgens minister Ollongren moet er sprake zijn van “lokaal maatwerk” dat een middenweg zoekt voor zowel de huurders enerzijds als projectontwikkelaars en bouwers anderzijds. “Dat kunnen de gemeenten niet alleen af, daar moet de rijksoverheid in bijspringen”, vindt de minister.

Prestatieafspraken

Het college van B&W van Amsterdam wil afspraken gaan maken over de huurprijzen in de hoofdstad. Het college wil dat een deel van de sociale huurwoningen wordt overgeheveld naar de vrije sector. Maar dan wel onder de voorwaarde dat de huurprijs niet hoger wordt dan €971,- per maand. Hierover wil de gemeente prestatieafspraken maken met de particuliere verhuurders van deze woningen. Zo moet het aantal woningen dat beschikbaar komt in het middensegment in Amsterdam stijgen van ruim 27.000 naar zo’n 48.000.

Bron: Het Financieele Dagblad