Nieuws

Resultaten met de tag: Vastgoedmarkt. Ontwikkeling

Koophuizen werden in het tweede kwartaal van 2021 gemiddeld 20% duurder

20 juli 2021 Ook in het tweede kwartaal van 2021 stegen de huizenprijzen fors. Kopers betaalden voor een woning gemiddeld 20% meer dan in dezelfde periode in 2020. De trend van de sterk stijgende huizenprijzen lijkt nog lang niet ten einde. In 3 op de 4 gevallen werd een huis verkocht voor een bedrag dat boven de vraagprijs […] Lees verder

Het eind is nog niet in zicht voor de stijgende prijzen voor koopwoningen

20 juli 2021 Koopwoningen worden nog steeds duurder, en dan praten we niet over inflatiecorrectie. De gemiddelde prijs van een koopwoning steeg in het eerste kwartaal van 2021 met bijna 17%. Dat is de grootste stijging sinds het CBS startte met het monitoren van de prijzen van nieuwbouwwoningen in 2015. Ook de prijs van een bestaande woning steeg […] Lees verder

Rijswijk neemt eigen initiatief voor de bouw van huurwoningen

29 juni 2021 De Zuid-Hollandse gemeente Rijswijk gaat deelnemen in een woonfonds dat 100 woningen met een middenhuurprijs gaat exploiteren. De gemeente verkoopt daarvoor grond aan projectontwikkelaars. Als de woningen klaar zijn worden ze gekocht door de gemeente en vervolgens verhuurd. Het doel is om op deze manier mensen te helpen die tussen wal en schip vallen op […] Lees verder

Corona versnelt de leegstand in winkelstraten

23 juni 2021 Grote steden waren al langer bezig met maatregelen te treffen tegen de leegstand in winkelstraten. Deze was al langer gaande voordat in 2020 de coronacrisis uitbrak. Maar mede vanwege corona loopt de leegstand in de bekende winkelstraten in de grote steden in Nederland nog harder op. Bestuurders waarschuwen dat dit een ongewenste ontwikkeling is. De […] Lees verder

Het woningtekort in Nederland pakt lager uit dan eerder voorspeld

15 juni 2021 Deskundigen denken dat het woningtekort in Nederland lager zal blijven dan eerder werd voorspeld. Hier zijn verschillende oorzaken voor. De sterfte in Nederland is hoger, vooral vanwege de uitbraak van corona. Er zijn, ook vooral vanwege de coronapandemie, minder migranten en expats in Nederland. En tot slot wordt er meer nieuwbouw gerealiseerd dan waarmee eerder […] Lees verder

Gemeenten werken aan opkoopverbod voor woningbeleggers

7 juni 2021 Gemeenten willen zo snel mogelijk het opkopen van woningen door beleggers aan banden leggen. Vanwege de krapte op de woningmarkt is iedere woning die te koop wordt aangeboden een potentiële prooi voor beleggers. Zij kunnen vaak fors boven de vraagprijs bieden waardoor andere geïnteresseerden waaronder starters of mensen met een modaal inkomen achter het net […] Lees verder

Is het woningtekort in Nederland realiteit of slechts een mening?

7 juni 2021 Er wordt vandaag de dag door alle deskundigen gezegd dat de woningschaarste in Nederland een feit is en geen mening. Maar is het tekort aan woningen wel zo gigantisch? In de jaren 50 van de vorige eeuw was er ook woningnood. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er met man en macht gebouwd maar ook […] Lees verder

Woningschaarste maakt herziening van het toewijzingsbeleid noodzakelijk

26 mei 2021 Het aantal sociale huurwoningen is in sommige regio’s schrikbarend gedaald. In Amsterdam staat een woningzoekende gemiddeld 15 jaar op de wachtlijst. In de periode tussen 2011 en 2019 daalde het aantal corporatiewoningen met 8%. Het aantal sociale huurwoningen daalde daarmee naar 40% van het totale woningbestand in de hoofdstad. Corporaties verkochten in de afgelopen ruim […] Lees verder

Meer woningen in Noord-Nederland? Dan ook betere treinverbindingen

28 april 2021 De noordelijke provincies in Nederland willen extra investeren in woningbouw. Daarvoor in de plaats willen zij dat er extra investeringen in goede treinverbindingen komen. In Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland is meer ruimte voor woningbouw. Deze provincies hebben zich bereid verklaard om bovenop de 100.000 woningen die jaarlijks nodig zijn nog eens 220.000 extra huizen […] Lees verder

Een Ministerie van Wonen kan niet alle problemen op de woningmarkt oplossen

22 april 2021 Nu de onderhandelingen voor een nieuw kabinet in volle gang zijn, wordt er door veel partijen gepleit voor een Minister van Wonen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) constateert dat het instellen van een ministerie dat zich expliciet op de woningmarkt gaat richten geen wonderen kan verrichten. In het rapport “Wonen na de Verkiezingen” presenteert […] Lees verder