Nieuws

Resultaten met de tag: Ontwikkeling; Wonen

Geldtekort belemmert corporaties bij nieuwbouw

14 juli 2020 Woningcorporaties bouwen de komende jaren minder woningen dan eigenlijk zou moeten om het nijpende woningtekort op te lossen. Naar schatting gaat het om 125.000 woningen. Geldgebrek is daarvan de belangrijkste oorzaak. Financiële problemen bij woningcorporaties zorgen ervoor dat zij veel minder huizen kunnen laten bouwen dan ze eigenlijk zouden willen. De komende 15 jaar komen […] Lees verder

Verkoopprijzen van woningen hadden in mei nog geen last van de coronacrisis

3 juli 2020 Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de gemiddelde prijs voor een koopwoning in mei 2020 maar liefst €330.000 euro bedroeg. Dat is het hoogste niveau dat de huizenprijzen tot nu toe hebben bereikt. Er moet bij deze cijfers wel een kanttekening worden geplaatst. Het CBS baseert zich op de […] Lees verder

Durfinvesteerder Blackstone krijgt steeds meer grip op de vastgoedmarkt in Nederland

29 juni 2020 De Amerikaanse vastgoedinvesteerder Blackstone richt zijn pijlen steeds meer op de Nederlandse woningmarkt en dan vooral op die in de grote steden. Eigenaren van panden in onder andere Amsterdam krijgen briefjes in de bus waarin hen ronduit gevraagd wordt of ze misschien plannen hebben om hun pand binnenkort van de hand te doen. Daarbij aast […] Lees verder

Alleen met brede overheidssteun kan een crisis in de bouw worden afgewend

26 juni 2020 De coronacrisis gaat waarschijnlijk verstrekkende gevolgen hebben voor de bouwsector. Vanaf komend najaar worden er veel minder projecten gestart is de verwachting omdat investeerders terughoudend zijn. Alleen met brede overheidssteun voor de bouw kan dit worden voorkomen. Dit zegt een alliantie van gemeenten, woningcorporaties, Bouwend Nederland, de Woonbond en andere organisaties in een pleidooi dat […] Lees verder

Investeringen vanuit de overheid moeten woningbouw stimuleren

23 juni 2020 Diverse organisaties waaronder Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis, gemeenten, de Woonbond en meerdere woningcorporaties zijn van mening dat de landelijke overheid fors moet investeren om ervoor te zorgen dat er meer woningen worden gebouwd. In een pleidooi dat aan de Tweede Kamer is aangeboden wordt voorgesteld om een constructief overleg te starten waarin afspraken […] Lees verder

Miljardeninvestering in sociale woningbouw in grote steden

22 juni 2020 Een samenwerkingsverband van 27 woningcorporaties is een samenwerkingsverband aangegaan om de komende jaren bijna 24 miljard te investeren in sociale woningbouw. Samen vertegenwoordigen deze bedrijven zo’n 40% van de totale sociale woningbouw in Nederland. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook om renovatie van bestaande woningen om ze te laten voldoen aan de eisen […] Lees verder

Krapte kan deels worden opgelost met doorstroming op de huizenmarkt

17 juni 2020 Er is sprake van krapte op de Nederlandse woningmarkt, daar is geen discussie over. Vooral starters en mensen met een middeninkomen vinden maar moeilijk een passende woning. Een betere doorstroming op de huizenmarkt kan hiervoor een oplossing bieden. Empty nesters, stellen of alleenstaanden die geen thuiswonende kinderen meer hebben en senioren wonen vaak te ruim. […] Lees verder

Ondanks corona toch huurverhoging op veel plekken

18 mei 2020 De huurverhoging heeft niet te lijden onder de coronacrisis. Op veel plekken wordt deze op 1 juli gewoon doorgevoerd. Wel is het zo dat de verhoging op veel plekken minder hoog zal zijn dan vooraf werd gesteld. Al is dit niet overal het geval. Aankondigingen al binnen Veel huurders hebben de aankondiging van de huurverhoging […] Lees verder

Coronacrisis maakt bouwen voor de middenstand nog urgenter

24 april 2020 De coronacrisis vraagt veel van mensen in essentiële beroepen. Maar volgens een aantal vooraanstaande deskundigen laat het ook de noodzaak zien om huizen te bouwen voor de middenstand. De huidige gemiddelde huizenprijs van 326.000 euro is voor deze  groep onhaalbaar. Onder andere Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Onno Hoes (voorzitter NVM) zijn van mening […] Lees verder

PBL: ‘Het huidige regeringsbeleid voor het oplossen van woningnood is niet voldoende’

16 maart 2020 De regering heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het probleem van het tekort aan vooral sociale huurwoningen op te lossen. Er werd meer huursubsidie uitbetaald en er kwam een inkomensplafond om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft helaas niet geleid tot een structurele oplossing voor het tekort aan […] Lees verder