Nieuws

Resultaten met de tag: Ontwikkeling; Vastgoedmarkt

Den Haag moet stappen zetten voor de toekomst

23 januari 2023 Den Haag is sinds jaar en dag een ‘ambtenarenstad’. Dit heeft tot gevolg dat er weinig economische diversiteit is. Daardoor blijft de groei van Den Haag achter in vergelijking met andere grote steden in Nederland. Het gemeentebestuur wacht daarom een belangrijke taak om hier verandering in te brengen. Naast de achterblijvende economie staat de Hofstad […] Lees verder

In 2050 telt Nederland ruim 19 miljoen inwoners. Wat zijn de gevolgen?

17 januari 2023 Als de prognoses kloppen dan stijgt het aantal inwoners van Nederland tot 2050 tot boven de 19 miljoen. Dat betekent dat er tegen die tijd 1,4 miljoen huizen bij moeten komen om iedereen te huisvesten. De EU wil de regels voor buitenstedelijk bouwen aanscherpen. Er mag alleen buiten bestaande wijken worden gebouwd als het groen […] Lees verder

Minder interesse voor duurdere nieuwbouw koopwoningen

13 december 2022 Aan verschillende dingen is te merken dat de sfeer op de Nederlandse woningmarkt aan het veranderen is. Eén daarvan is de dalende interesse voor duurdere nieuwe koopwoningen. Was het tot voor kort geen enkel probleem om kopers te vinden voor huizen van 500.000 euro of meer, nu is dat lang niet meer altijd het geval. […] Lees verder

Meer bedrijven naar Eindhoven na uitbreiding Tech Campus

28 november 2022 De Brainport Industries Campus Eindhoven krijgt een forse uitbreiding. Het complex is nu 10 ha groot en dat moet uiteindelijk 30 ha worden. De uitbreiding gaat er hopelijk voor zorgen dat er zich nog meer bedrijven willen vestigen die werken aan innovatie op verschillende terreinen. De gemeente Eindhoven werkt samen met twee projectontwikkelaars, Maja en […] Lees verder

Bouwer Heijmans: minder belangstelling voor duurdere nieuwbouwwoningen

22 november 2022 De inflatie en de snel stijgende rente hebben gevolgen voor de woningmarkt. Bouwbedrijf Heijmans meldt dat er minder interesse is voor duurdere nieuwbouwwoningen vanaf een verkoopprijs van zo’n 450.000 euro. Heijmans gaf een update over de te verwachten cijfers naar aanleiding van de resultaten in het derde kwartaal van 2022. Daaruit blijkt dat de winstverwachting […] Lees verder

Bouw nieuwe ziekenhuizen is gericht op de toekomst

14 november 2022 Wie een ziekenhuis dat is gebouwd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw binnenloopt weet wat hij kan verwachten. Een doolhof aan gangen en kamers. Bewegwijzering met kleuren en pijlen. Veel wit. Veel tl-verlichting. Vandaag de dag worden nieuwe ziekenhuizen anders gebouwd. Kleinschaliger en persoonlijker. Een ziekenhuis moet een plek worden waar […] Lees verder

Aantal verkochte huizen in de VS daalt al maanden gestaag

31 oktober 2022 In de Verenigde Staten is in 2022 al maandenlang een daling van het aantal huizenverkopen te zien. Net als in Nederland speelt de snel stijgende hypotheekrente hierbij een belangrijke rol. Veel Amerikanen kunnen minder geld lenen. Huizenbezitters besluiten daarom om niet te verhuizen. Als er een rentevaste periode is dan is het vaak de beste […] Lees verder

In negen jaar tijd ruim 10% meer woningen in Nederland

31 oktober 2022 Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening presenteerde half oktober de plannen voor de woningbouw in Nederland. Samen met de provincies presenteerde hij de plannen voor de versnelling. De afgelopen jaren werden er jaarlijks gemiddeld 60.000 nieuwe woningen opgeleverd. 917.193 woningen tot en met 2030 In de plannen wordt uitgegaan van de bouw […] Lees verder

Demografische veranderingen vragen om aanpassingen bij woningbouw

30 oktober 2022 De demografie van Nederland verandert de komende decennia. Dat vraagt om aanpassingen als het gaat om woningbouw. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt naar verwachting toe van 3,1 miljoen nu naar bijna 4 miljoen in 2050. Het aantal huishoudens neemt toe van 8,1 naar 9,2 miljoen. Vanwege de vergrijzing moet de woningbouw zich meer richten op ouderen. […] Lees verder

Het Rijk stelt geld beschikbaar voor woningbouw, maar hoe wordt het verdeeld?

9 oktober 2022 De provincies geven aan dat ze kunnen voldoen aan de vraag om 900.000 nieuwe woningen tot 2030. Daarvoor moet het Rijk dan wel bijspringen met extra geld voor woningbouw. Het gaat dan vooral om geld voor infrastructuur voor nieuwe wijken. Zo geeft de provincie Noord-Holland aan dat wellicht slechts een deel van de bouwplannen kunnen […] Lees verder