Wet- en regelgeving Brandveiligheid - Lesinformatie

Please sign up for the cursus before starting the lesson.

Inhoud Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen heeft u kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving betreffende brandveiligheid. Daarnaast moet u weten aan welk brandveiligheidsniveau uw vastgoed dient te voldoen. De volgende onderwerpen komen in deze module o.a. aan bod: Bouwregelgeving Vergunningen Gebruiksfuncties Onderhoudscontracten Voorbereiding Les 1 Geen voorbereiding. Les 2 Print […]