VvE-beheer - PE-punten - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Opzet van de les op 14 december 2021: 13:30 – 14:15u Nanda de Wilde 14:15 – 15:00u Marc Zagwijn 15:45 – 16:00u Julia van der Velde 15:45 – 16:30u Piet van Herwijnen Voorbereiding Neem onderstaande documenten door ter voorbereiding: MR Kleine VvE’s met inleiding en artikelsgewijze toelichting 16 augustus 2021 Modelreglement_bij_splitsing_in_appartementsrechten_kleine_VvEs_2021 Presentatie 2021 – VvE-beheer […]