Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Voorstudie Les 1 Boom Basics Omgevingsrecht – V. van ’t Lam Hoofdstuk II: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) algemeen 8 tot en met 14 Hoofdstuk V: Omgevingsvergunning voor het áfwijken van het bestemmingsplan’ (Wabo) en Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening alleen 44 en 53 Voorstudie Les 2 2019 – BR-artikel handhaving 2019 – […]