Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Leerdoel Je leert hoe je in de praktijk een vergunningsaanvraag zo slim mogelijk kunt insteken, en hoe je de kans op verkrijgen van een omgevingsvergunning maximaliseert. Daarnaast leer je procedures ontwijken en handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft. Voorbereiding Les 1 Boom Basics Omgevingsrecht – V. van ’t Lam Hoofdstuk II: Wet algemene […]