Vergunningverlening, Handhaving en Stikstof - Lesinformatie

Leerdoel Je leert hoe je in de praktijk een vergunningsaanvraag zo slim mogelijk kunt insteken, en hoe je de kans op verkrijgen van een omgevingsvergunning maximaliseert. Daarnaast leer je procedures ontwijken en handvatten om te voorkomen dat de gemeente handhaaft. Voorbereiding Les 1 Hoofdlijnen Omgevingsrecht, Berghauser Pont. 3. Vergunningverlening onder de Wabo 3.1 Wat valt […]