Beoordeeld met8,41.629 reviews

Transitiemanagement - module - Lesinformatie

Leerdoelen Begripsvorming cultuur De 3 niveaus van organisatieculturen Diagnosticeren van 6 dimensies van organisatieculturen Huidige waarden en normen De huidige en gewenste karaktertypologie van uw organisatie Het normenspel Jouw rol binnen de bedrijfscultuur Het activiteitenplan voor gewenste gedragsdynamiek