Beoordeeld met8,41.603 reviews

Duurzaamheid en Subsidies voor de VvE - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist kan identificeren welke VvE kansrijk is voor verduurzaming De cursist kan een VvE faciliteren in stappen van verduurzaming De cursist heeft kennis over de mogelijkheden van financiering en subsidies voor verduurzaming van VvE’s Voorstudie Les 1 Uit Syllabus: Les 8 – Duurzaamheid en Subsidies voor de VvE Kies een VvE waarvan jij denkt […]