Het managen van de transitie naar een circulair bouwproces - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Relevantie Om met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie van uitdaging naar uitvoering te kunnen komen is het van belang om inzicht te hebben wat een transitie precies behelst. Leerdoelen De cursist begrijpt wat er bij het bewerkstelligen, aanjagen, dan wel (bij)sturen van een lange termijn maatschappelijk transformatieproces komt kijken; De cursist verkrijgt […]