Beoordeeld met8,41.603 reviews

Herontwikkeling - Lesinformatie

Leerdoelen Je kent de specifieke uitdagingen die herontwikkeling met zich meebrengt Je kunt van een concreet gebouw de intrinsieke waarde en herontwikkelingspotentie inzichtelijk maken Je kunt een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor de herontwikkeling van een concreet gebouw Inhoud Onafhankelijk van de kwaliteit is een gebouw een drager van herinneringen. Alleen al om die reden is […]

Terug naar: Herontwikkeling