Besturingsproducten - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist… … kent het belang van focus op strategie-executie; … kent de opbouw en werking van de strategiekaart als sturingsmiddel; … kan een strategiekaart opstellen; … weet hoe prestatiemanagement en risicomanagement te integreren zijn; … weet hoe strategische focus aan te brengen in de management control cyclus; … kan BI, AI, Machine Learning, […]