Beoordeeld met8,41.603 reviews

Besturingsproducten - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist… … kent het belang van focus op strategie-executie … kent de opbouw en werking van de strategiekaart als sturingsmiddel … kan een strategiekaart opstellen … weet hoe prestatiemanagement en risicomanagement te integreren zijn … weet hoe strategische focus aan te brengen in de management control cyclus … kan BI, AI, Machine Learning, […]