Aanbestedingsrecht - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Voorbereiding: Voor de eerste cursusdag dien je de volgende artikelen, rechtspraak door te nemen: TA 2019(3) 24 Art. – Aanbestedingsplicht als nieuwe werkelijkheid voor woningcorporaties? Arrest van het hof 1-2-2001 ECLI_NL_HR_2013_BZ2900 Lezen op de site www.pianoo.nl (overheidsinformatie over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen) de onderwerpen binnen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bekijken. Dit kan je vinden op de site door […]