Beoordeeld met8,41.629 reviews

Aanbestedingsrecht - Lesinformatie

Leerdoel Na deze module weet je precies hoe je kunt nagaan of een organisatie aanbestedingsplicht heeft, en voor welke opdrachten. Daarnaast ben je bekend met de regels omtrent aanbesteding, en de fasering van het traject. Voorbereiding Les 1 Voor de eerste cursusdag dien je de geel gearceerde artikelen / rechtspraak uit het overzicht recente juridprudentie […]

Terug naar: Aanbestedingsrecht