3. Inspecteren van gebouwen volgens NEN 2767 (praktijk, BCQS) - Lesinformatie

Leerdoel Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Downloads NEN 2767 2008 Kaartjes Bouwkunde NEN 2767 2008 Kaartjes Elektra NEN 2767 2008 Kaartjes Klimaat Inspectiekaart-NEN-2767 06. A4+broch+Handboek+Samenvatting+keuringseisen+(DEF+25-1-21) (1) Evoluon Bevindingen V2021-2 Evoluon Voorbeeld Elementenoverzicht met prioriteit V2021-2 Evoluon Voorbeeld totaalrapportage […]