Verzekeringen voor de VvE

Een VvE heeft te maken met verzekeringen vanwege het gemeenschappelijk bezit. In deze module wordt besproken welke verplichtingen een VvE heeft op dit gebied.

Een VvE is volgens de wet verplicht om zich te verzekeren ten behoeve van de gezamenlijke appartementseigenaars. Tegen welke gevaren het gebouw moet worden verzekerd dient vastgelegd te worden in de reglementen. Er wordt in deze module ingegaan op de verplichtingen wat betreft het verzekeren van het gebouw. Tevens worden adviezen gegeven wat betreft de niet-verplichte verzekeringen en wordt ingegaan op de risico’s en gevolgen van onderverzekering en de wijze waarop gevaren voorkomen kunnen worden.

Doel

Het doel is om inzicht te geven in de vereiste en geadviseerde verzekeringen voor een VvE.

Inhoud

  • Verplichte verzekeringen: welke en waarom;
  • Aandachtspunten bij het afsluiten van verzekeringen;
  • Risico's en gevolgen van onderverzekering;
  • Geadviseerde verzekeringen.

Lessen