Verantwoord VvE-bestuur

De taken van het VvE-bestuur:

 • Uitschrijven van vergaderingen
 • Notuleren van vergaderingen
 • Uitvoeren van door de vergadering genomen besluiten
 • Beheren van financiën
 • Samenstellen van de financiële stukken
 • Opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan en een daarmee samenhangende begroting
 • Vaststellen van de periodieke bijdragen
 • Incasseren van de periodieke bijdragen
 • Aangaan van verzekeringen namens de VvE
 • Beoordelen van offertes
 • Begeleiden van onderhoudswerkzaamheden