Vastgoed en de Wet natuurbescherming

Ecologie en vastgoed, gaat dat samen?

Leer in de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming op welke manier dat prima met elkaar samengaat en leer rekening te houden met mogelijke knelpunten.

Waarom de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming?

Regelmatig staat er in de media met grote letters dat een nieuwbouw- renovatieproject is stilgelegd omdat er een beschermde diersoort is aangetroffen. Door vooraf onderzoek uit te (laten) voeren en rekening te houden met de diverse termijnen kan vertraging voorkomen worden en kan de regelgeving van de Wet natuurbescherming prima in een projectplan gepast worden.

Tijdens deze training komen de begripsdefinities aan bod, de diverse onderzoekstermijnen en wordt er een globale kostenindicatie gegeven. De theorie wordt op een praktische wijze toegepast op een, door de deelnemer, eigen meegenomen project.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor iedereen die zich bezig houdt met het plannen, voorbereiden en beheren van nieuwbouw- of renovatieprojecten. Vaak werkzaam bij woningcorporatie, gemeente of (vastgoed)adviesbureau.

Leerdoelen

  • Je raakt bekend met de gebruikte terminologieën van de Wet natuurbescherming
  • Je leert over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op het projectplan
  • Je begrijpt de redenen van de diverse termijnen
  • Je krijgt inzicht in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren.

Ecologie en vastgoed, gaat dat samen?

Leer in de training “Vastgoed en de Wet natuurbescherming” op welke manier dat prima samengaat en rekening te houden met mogelijke knelpunten.

Waarom de training Vastgoed en de Wet natuurbescherming?

Regelmatig staat er in de media met grote letters dat een nieuwbouw- renovatieproject is stilgelegd omdat er een beschermde diersoort is aangetroffen. Door vooraf onderzoek uit te (laten) voeren en rekening te houden met de diverse termijnen kan vertraging voorkomen worden en kan de regelgeving van de Wet natuurbescherming prima in een projectplan gepast worden. Tijdens de training komen de begripsdefinities aan bod, de diverse onderzoekstermijnen en wordt er een globale kostenindicatie gegeven. De theorie wordt op een praktische wijze toegepast op een, door de deelnemer, eigen meegenomen project.

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor iedereen die zich bezig houdt met het plannen, voorbereiden en beheren van nieuwbouw- of renovatieprojecten. Vaak werkzaam bij woningcorporatie, gemeente of (vastgoed)adviesbureau.

Leerdoelen

  • Je raakt bekend met de gebruikte terminologieën van de Wet natuurbescherming;
  • Je leert over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op het projectplan;
  • Je begrijpt de redenen van de diverse termijnen;
  • Je krijgt inzicht in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren.