Masterclass Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

Een bedrijventerrein is voor veel mensen niets bijzonders: een toevallige verzameling van bedrijven, gevestigd in moeilijk te onderscheiden bedrijfspanden op een ietwat afgelegen locatie.

Maar sommigen zien de kracht en potentie van een bedrijventerrein. Zij kijken verder dan de feitelijkheden en zien kansen, mogelijkheden, en een inspirerende toekomst. Huub Schoenaker is zo iemand. Samen met zijn collega’s René van Holsteijn en Gert Jan Mugge schetsen zij een heel ander beeld van ‘het bedrijventerrein’.

Dromen en realiteit

Maar het blijft niet bij dromen. De masterclass Toekomstbestendige Bedrijventerreinen maakt snel ruimte voor concrete zaken. Hoe haal je nu het meeste uit een bedrijventerrein? Bij wie leg je de bal neer? Waar komen initiatieven vandaan en hoe moedig je deze aan? En wat is de rol van ambtenaren?

Een levendig bedrijventerrein waarbinnen echt wordt samengewerkt kan rekenen op enorme besparingen, continue innovatie, kruisbestuiving en verduurzaming. Ja, dat kost wat energie en tijd. Maar, zoals bij zoveel zaken, is de beloning veel groter dan de som der delen.

Inzicht in één dag

Gedurende deze inspirerende dag krijg je inzicht in veel actuele ontwikkelingen en zie je aan de hand van praktijkvoorbeelden wat dergelijke initiatieven voor resultaat kunnen hebben.

Zo bezit je aan het eind de fundamentals, op basis waarvan je als vertegenwoordiger (bijvoorbeeld van gemeente of provincie) dergelijke processen kunt initiëren, en bedrijventerreinen een enorme boost kunt geven.

We kijken tijdens de masterclass Toekomstbestendige Bedrijventerreinen naar succesverhalen, maar ook naar valkuilen, risico’s en tegenslagen. Het resultaat is een gebalanceerd, afgewogen beeld van de mogelijkheden — en een aangewakkerde droom welke je maar al te graag realiteit wilt maken.

Het resultaat in een notendop

Na deze fantastische dag heb je inzicht in:

  • De stand van zaken op het gebied van samenwerking en verduurzaming op Nederlandse bedrijventerreinen
  • Thema’s waarmee bedrijventerreinen aan de slag kunnen
  • Het belang van samenwerking (tussen ondernemer, overheid en onderwijs), en welke kansen goede samenwerking biedt
  • Verduurzaming van bedrijventerreinen, en hoe je dit meetbaar kunt maken.

Daarnaast komt aan bod:

  • Een globaal stappenplan om in de praktijk toe te passen
  • Inzicht in de eigenschappen en mogelijkheden van een bedrijventerrein
  • Profielschets van een bedrijventerrein (wat zijn alle relevante aspecten, hoe is het terrein ingericht, hoe is het onderhoud geregeld, hoe toekomstbestendig is het terrein?)
  • De verstandhouding tussen Provincie en gemeente, ondernemers en onderwijs.

Deze module is onderdeel van

Masterclasses Actualiteiten

+