Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

Kansen van samenwerking op en met bedrijventerreinen.

In de ‘Masterclass Bedrijventerreinen in één dag’ deelt Huub Schoenaker met zijn Masterclass-collega’s, René van Holsteijn en Gert Jan Mugge met u de actuele inzichten in de ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Nederland, de kansen die de organisatie van samenwerking op bedrijventerreinen bieden en ontvangt u praktische informatie en tips over de wijze waarop u dat proces kan initiëren en faciliteren.

Door samenwerking op bedrijventerreinen te bevorderen kunnen ongekende bronnen voor besparing, innovaties en verduurzaming worden ontsloten en benut. Maar wie is er verantwoordelijk voor een dergelijk proces, hoe kan een daarop gericht initiatief met de beste kansen op succes worden opgepakt. En waarom is de inbreng vanuit provincie en gemeente daarvoor essentieel. En vooral: wat vraagt een dergelijk initiatief van de betrokkenen en in het kader van deze Masterclass, in het bijzonder van de betrokken ambtenaren.

Gedurende deze dag krijg je inzicht in actuele ontwikkelingen op bedrijventerreinen in Nederland, waar dergelijke initiatieven al vele jaren geleden zijn ingezet, maar ook op bedrijventerreinen, waar een dergelijk proces recent is opgestart. Je krijgt de ‘fundamentals’ aangereikt in wat je minimaal moet weten om vanuit je functie als vertegenwoordiger van gemeente en provincie een dergelijk proces op te -helpen- starten, maar ook wat er nodig is om een dergelijk proces te onderhouden én voort te bouwen op opgedane leermomenten, de positieve én de negatieve. En uiteraard is er veel ruimte voor het delen en leren van elkaars ervaringen!

Na het volgen van de masterclass:

Heb je een beeld van:

 • de stand van zaken op het gebied van samenwerking en verduurzaming op de bedrijventerreinen in Nederland
 • de mogelijke thema’s, waarmee bedrijventerreinen in het kader van samenwerking aan de slag kunnen
 • het belang van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs en de kansen, die dat biedt
 • integrale verduurzaming op een bedrijventerrein: waar hebben we het dan over en hoe is dat meetbaar te maken

Daarnaast heb je een goed beeld van de wijze waarop samenwerking initieel ingericht en/of onderhouden kan worden:

 • Aan de hand van een stappenplan (het betreft een hulpmiddel: immers elk bedrijventerrein is uniek!)
 • Op basis van inzicht in de typische karakteristieken en mogelijkheden van bedrijventerreinen
 • Door het opstellen van het profiel van een bedrijventerrein, met zicht op alle aspecten, die relevant zijn in het kader van de inrichting en het onderhoud van een toekomstbestendig bedrijventerrein (en dus voor monitoring van de voortgang)
 • Functie en belang van een inzet in samenhang van de vertegenwoordigers van:
  • Provincie en gemeente (zoals bijvoorbeeld ook de Omgevingsdienst)
  • De ondernemers,
  • Onderwijs- en kennisinstellingen

Programma:

Ochtend

 • Het belang van toekomstbestendige bedrijventerreinen voor de gemeente
  Van bedrijventerrein naar toekomstbestendig bedrijventerrein
 • Een “Tour de Horizon” langs bedrijventerreinen in Nederland
  • De stand van zaken op het gebied van samenwerking en verduurzaming op de bedrijventerreinen in Nederland
  • De mogelijke thema’s, waarmee bedrijventerreinen in het kader van samenwerking aan de slag kunnen
  • Het belang van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs en de kansen, die dat biedt
  • Integrale verduurzaming op een bedrijventerrein: waar hebben we het dan over en hoe is dat meetbaar te maken
 • De praktische aanpak van organisatie van samenwerking op én met bedrijventerreinen
  • Hoe kan een proces worden ingericht voor een bedrijventerrein, waar nauwelijks of nog geen sprake is van (georganiseerde) samenwerking
  • Op welke wijze kunnen bedrijventerreinen worden ondersteund, waar al wel sprake is van samenwerking, maar behoefte is aan een volgende injectie en/of nieuw elan
 • Hoofdlijnen van een gestructureerde aanpak ‘Van FSA naar ASCO’
  • Inventarisatie actuele situatie, vanuit perspectief provinciaal, gemeentelijk en bedrijventerrein(en)
  • Beschrijving en analyse van status van samenwerking en verduurzaming
  • Organisatie van draagvlak
  • Verbeterdoelstellingen korte termijn en verbeterdoelstellingen lange termijn
  • Verantwoordelijkheden bedrijventerrein, gemeente, kennis- en onderwijs
  • Organisatorische inrichting bedrijventerrein gericht op aanpak verbeterdoelstellingen
  • Organisatie van support; provinciaal, regionaal, gemeentelijk, lokaal

Middag

 • Twee praktische voorbeelden:
  • De aanpak van een bedrijventerrein vanaf nul
  • De organisatie van het vervolg, de aanpak van de voortgang op een georganiseerd bedrijventerrein
 • Hoe kan ik mij vanuit mijn functie voorbereiden op het werken met deze vraagstelling
  • Op welke wijze werk ik aan dit thema in afstemming met:
   • mijn collega’s, provincie resp. gemeente
   • de omgevingsdienst
   • de betrokken ondernemers
   • onderwijs- en kennisinstellingen
  • Hoe kan ik vanuit mijn positie ondersteunen om een en ander organisatorisch, administratief en financieel verantwoord te operationaliseren
  • Hoe betrek ik stakeholders bij het proces en krijg ik de juiste mens op de juiste plek
 • Praktijk opgaven
  Met deelnemers van de masterclass worden ingebrachte praktijkcasussen besproken en wisselen praktijkvragen- en ervaringen uit om tot afgewogen oplossingen en/of mogelijke verbeterprojecten te komen.

Lessen