Samenwerken en vertrouwen

Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens.
Ga naar de opleiding. 

Met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 en met de toenemende thema’s uitnodigingsplanologie, brede participatie en een faciliterende overheid speelt de onderlinge samenwerking in toenemende mate een rol. Het is de uitdaging om je als professional actief, transparant en flexibel op te stellen. En tevens is het een uitdaging met elkaar de weg naar besluitvorming positief te doorlopen, die in de toekomst steeds sneller en beter moet.

In deze module leert de cursist hoe een gemeente aan ondernemers en bewoners de ruimte kan bieden om mee te denken, dromen kan realiseren en innovatiekracht kan vinden om uitvoering te geven aan gemeentelijk en provinciaal beleid. Dit kan er voor zorgen dat plannen beter worden dan de gemeente ooit zelf had kunnen bedenken. Een essentiële factor in dit samenspel is vertrouwen: Vertrouwen in een proces, vertrouwen in samenwerking, kantelpunten van af- en aanhaken, iets van verschillende kanten kunnen bekijken en vooral ook het vinden van een gezamenlijke “Drive” zijn essentieel voor een positieve samenwerking

Met vertrouwen lukt het beter om te zoeken naar mogelijkheden en dat is tevens weer essentieel bij het verder brengen van een initiatief. Maar hoe creëer je vertrouwen? En hoe houdt je dat vast? Hoe stel je je op in een gesprek? Hoe presenteer je jezelf daarin? Hoe ga je om met uiteenlopende belangen? Waar ontstaat de spanning bij samenwerking tussen publieke partijen en private partijen? En hoe houd je koers in het project?

Doelen:

De cursist leert

  • op verschillende manieren om te gaan met het samenspel tussen overheid, professionals en burgers
  • de gezamenlijke ‘drive’ in dit samenspel te vinden
  • koers te houden in dit samenspel
  • om te gaan met de verschillende rollen en belangen verdeling in een project of initiatief
  • de succesfactoren van een samenwerking toe te passen
  • verschillende gesprek- en presentatietechnieken
  • zich bewust te worden over zijn eigen houding in gesprekken

Deze module is onderdeel van

Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

+
Aantal lessenntb
Prijs€,- excl. BTW

Docenten

Rex den Heijer

Rex den Heijer

Kubiek Ruimtelijke Plannen

Rex heeft een brede achtergrond in het proces van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Hij denkt vanuit kansen en "drive" en motiveert mensen in het vertrouwen om hun ruimtelijke plannen te realiseren. Dit geldt voor zowel de initiatiefnemers in de samenleving als voor beleidsmakers van gemeente en provincie. Het wegen van bestuurlijke en politieke motieven ten opzichte van particuliere belangen is zijn dagelijks werk.