Cursus Projectmanagement PRINCE2™ Projectleider

PRINCE2™ is een projectmanagement-methode die zich door de jaren heen heeft bewezen als dé standaard. Via PRINCE2 worden projecten gestructureerd en ontstaat er een helder besluitvormingsproces.

Dit is zéker in de vastgoedsector van onschatbare waarde. Naast de structuur biedt PRINCE2™ vele andere handigheden, zoals een gemeenschappelijk begrippenkader, zodat iedereen het over hetzelfde heeft.

Aan de hand van PRINCE2™ kan er meer grip gehouden worden op processen en projecten, en kan er beter gestuurd worden. In deze cursus Projectmanagement PRINCE2 gaan we niet alleen in op de methodiek, maar kijken we ook naar het maken van keuzes en afwegingen.

Een goede implementatie van PRINCE2™ in de organisatie zal altijd leiden tot een enorme sprong voorwaarts op het gebied van processen, besluitvorming en algehele werkwijze.

Relevantie

Sterk projectmanagement houdt in dat verantwoordelijkheden daar worden neergelegd waar ze thuishoren. Iedere schakel in het proces wordt positief aangemoedigd om altijd de hoogste kwaliteit te leveren.

De kwaliteit wordt gecontroleerd en gehandhaafd aan de hand van audits tijdens het ontwerp-, bouw- en exploitatieproces.

Kennis & Examen

Het PRINCE2™ Foundation examen is niet inbegrepen in deze cursus, maar je bezit na het afronden van deze module wél genoeg kennis om dat examen succesvol af te leggen.

Lessen