Opleiding IT & Artificial Intelligence in de bouw en vastgoed

IT is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Binnen de bouw- en vastgoedwereld is dit niet anders: digitalisering is op veel plaatsen al vergevorderd en op andere plaatsen snel terrein aan het winnen. Over de gehele breedte is IT een bron van vooruitgang en mogelijkheden, maar als we eerlijk zijn is het ook een bron van veel frustratie en vaak onnodige complexiteit. "Neem contact op met uw systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen."

Doel van de opleiding

Vrijwel ieder aspect van bouw en vastgoedontwikkeling kán verbeterd worden door de juiste inzet van IT. Projectinformatie verzamelen, gegevensuitwisseling, procesbeheer, BIM, domotica, big data… Waar begin je, en waar houdt het op?

Tijdens deze opleiding gaan we in op dit soort vragen. Het doel is om projectoverstijgend niveau strategische keuzes te leren maken met betrekking tot de inzet van IT oplossingen.

Mogelijkheden én beperkingen

Maar de opleiding is geen lofzang voor digitalisering, met als conclusie om te pas en te onpas een IT-oplossing voor te schrijven. We kijken ook kritisch naar de grenzen, risico's en beperkingen die bepaalde keuzes met zich meebrengen.

Zo leer je omgaan met de overvloed aan mogelijkheden en informatie omtrent IT, en zelfstandig te navigeren naar een projectspecifiek ideaalscenario.

Modules binnen de opleiding

Visionair beeld

+

Een computeralgoritme richt de ideale woonwijk in op basis van ingegeven parameters, kadastrale informatie en geografische data. Iedere individuele woning wordt door de computer bedacht en getekend, terwijl de architect toekijkt. Enige tijd later rollen de woningen als prefab-onderdelen de fabriek uit, waarna ze met zelfrijdende trucks naar de bouwplaats worden gebracht. Autonome robotkranen assembleren de bouwdelen terwijl aanvullende onderdelen op de bouwplaats zelf 3D-geprint worden.

Binnen budget, op schema en met nauwelijks tussenkomst van mensen ontkiemt er een hele woonwijk bestaande uit smart homes. Super efficiënt, geïndividualiseerd en van top tot teen uitgerust met domotica.

Waanidee, of realistisch beeld?

Doel van de module

Een reis naar toekomst van IT en AI in de wereld van de bouw en vastgoed leert je inschatten wat de implicaties hiervan voor jouw werk zullen zijn.

NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur1 dagdeel
Losse prijs€,- excl. BTW

Smart Vastgoedmanagement

+

Je kunt geen vakblad (of weblog) openen zonder geconfronteerd te worden met het concept big data. Maar wat is data precies, wanneer valt het onder de noemer ‘big’ en welke implicaties heeft het voor onze sector? Veel vragen zijn nog onbeantwoord. De toekomst is onzeker, maar één ding weten we: big data zal alleen maar bigger worden.

Doel van de module

De module Smart Vastgoedmanagement richt zich op de relevantie van data binnen de vastgoedwereld. We kijken naar de mogelijkheden die data en Internet of Things (IoT) bieden om de bebouwde omgeving slimmer, veiliger en duurzamer te maken en om beheer te vereenvoudigen. Uiteindelijk leer je omgaan met de volatiele technische wereld met als kernpunt big data.

Inhoud

 • Wat zijn Big Data en Internet of Things nou precies
 • Hoe kunnen we ze inzetten voor Smart Vastgoedmanagement?
 • Wat zal de toekomst brengen en hoe bereid je je organisatie voor?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

Bouw Informatie Modeling (BIM)

+

BIM is met name bij grote nieuwbouwprojecten een hoeksteen geworden. Door met een accuraat model te werken kunnen er dermate veel fouten voorkomen worden dat het de (vaak aanzienlijke) investering waard is.

Maar dan wordt het stil. Er is een model, “en nu?”. Hoe gaat het model meerwaarde leveren voor het beheer? Is het gemaakte model daar überhaupt geschikt voor?

Doel van de module

In deze module wordt bekeken hoe BIM kan bijdragen aan écht integraal ontwerpen en beheren — en welke meerwaarde het heeft. Je leert voor je projectenvast te stellen welke stap in BIM haalbaar is en wat de toegevoegde waarde is.

Inhoud

 • Wat is de investering die nodig is en wat levert het op?
 • Waar kies je voor? BIM lite, volledig?
 • Wat is de mogelijke meerwaarde voor exploitatie?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

Artificial Intelligence in gebouwen

+

Domotica is slechts een subtiele aankondiging van wat er komen gaat. Natuurlijk, met domotica maak je je woning of werkplek “slim”. Maar hoe slim zijn lampen die zelf aan- en uitgaan nu echt?

De eerste SMART buildings (gebouwen voorzien van artificiële intelligentie of AI) zijn reeds in gebruik. Kantoren met voorspellende gave over bezetting en verbruik. Temperatuur, schoonmaak, onderhoud en roosters worden op elkaar aangepast om maximale efficiëntie te bereiken. Zonder tussenkomst van mensen.

Doel van de module

Na deze module heb je een goede kennis van AI in gebouwen en weet je dit in de praktijk toe te passen.

Inhoud

 • Welk denkvermogen kan het gebouw overnemen van de mensen?
 • Wat zijn de kosten en baten van reeds toegepaste vormen van AI?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

Big Data

+

In de wetenschap wordt een proef met één slechts testonderwerp aangeduid als “n=1”. Over het algemeen komt uit een n=1-proef anekdotisch bewijs voort — niet altijd even waardevol. Gek genoeg was dit decennia lang de manier waarop onder andere gebruik en verbruik van gebouwen werd geanalyseerd.

Met de komst van big data kwam deze standaard op haar kop te staan. Door veel meer data uit een object te halen, maar zeker ook data uit externe bronnen te halen, krijgt de vastgoedbeheerder een aanzienlijk groter aanbod aan informatie — en mogelijkheden, zoals real-time benchmarking.

Klinkt goed. Maar waar begin je?

Doel van de module

Na deze module kun je van een concreet gebouw verbetervoorstellen doen voor het gebouw beheerssysteem door beter gebruik van big data.

Inhoud

 • Wat is Big Data en welke data zijn waardevol voor gebouwbeheer?
 • Hoe verzamelt en monitort het GBS klimaatinformatie en stuurt daarin bij?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur3 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

Parametrisch ontwerpen

+

Bij parametrisch ontwerpen wordt het “zware werk” door een computeralgoritme uitgevoerd. Op basis van een set parameters (beschikbare ruimte, functie-eisen, locatie, geografische data) berekent de software de ideale gebouwvorm(en). Natuurlijk komen er nog wel mensen aan te pas — maar het werk van de architect is hiermee voorgoed veranderd.

Doel van de module

Je raakt bekend met de basis van parametrisch ontwerpen en de mogelijkheden voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Inhoud

 • Wat zijn de kansen voor deze wijze van ontwerpen?
 • Hoe blijf je een ontwerp maken die mensen een goede beleving geeft?
 • Wat heeft deze vorm van ontwerpen een opdrachtgever te bieden?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur1 dagdeel
Losse prijs€,- excl. BTW

Het nieuwe taxeren

+

Ook de taxatiewereld wordt niet met rust gelaten door de wervelende digitalisering. Logisch, als je erover nadenkt. Hoewel de traditionele taxateur het maar moeilijk toe zal geven is de waardebepaling van een object een vrijwel volledig rationeel proces. Er komt geen emotie aan te pas. En rationaliteit, tja, daar zijn computers nu eenmaal uitzonderlijk sterk in.

Dus, wordt taxatie straks “een druk op de knop”? Of blijft er een menselijk aspect aan verbonden?

Doel van de module

Je leert over (ontwikkelingen op het gebied van) automatische taxatie.

Inhoud

 • Hoe kan objectief de waarde van vastgoed worden bepaald?
 • Welke missers zijn in de computermodellen nog te verwachten?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

Community platforms

+

Een ontmoeting op locatie begint met een ontmoeting online. Daar vormen zich groepen van gelijkgezinden. Vanuit die contacten ontstaat de behoefte een stap naar de werkelijke wereld te maken door het aankopen of het huren van een gebouw. Een gebouw dat geen goede aansluiting heeft op de online communities loopt een groter risico een leeg gebouw te worden. De marketing van een gebouw begint bij de behoefte die bestaat en waar het gebouw de vervulling van kan zijn.

Doel van de module

Voor jouw eigen casus kun je aangeven hoe de verbinding tussen het community platform en het gebouw tot stand komt.

Inhoud

 • Hoe krijg je jouw doelgroep helder en welke informatie over het (te bouwen) gebouw willen ze zien?
 • Op welke plek moet je gaan bouwen?
 • Welke doelgroep is naar jouw locatie te krijgen?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

Projectmanagement, beheer en onderhoud

+

Welke handvatten bieden IT en artificiële intelligentie voor projectmanagement, beheer en onderhoud? En op welke wijze kan er worden bijgedragen aan het hoofddoel — het bewaken van de business case?

We bekijken de ontwerp- en beheerfase losstaand van elkaar, en zien hoe automatische doorrekening en real-time informatie van bijvoorbeeld sensoren inzicht kunnen geven in verbruik en kosten.

Doel van de module

Voor jouw projecten ga je verkennen wat de mogelijkheden van IT en AI zijn in de verschillende fasen van de levenscyclus van de gebouwen.

Inhoud

 • Hoe ga je de informatie van verschillende vastgoedbeheersystemen koppelen aan het ruimtelijke model van het gebouw en hoe blijft dit up-to-date?
 • Hoe borg je de actualiteit van de informatie in het vastgoedbeheersysteem?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW

AI en IT voor duurzaamheid

+

In de loop van deze opleiding is duidelijk geworden hoe omvangrijk en fascinerend IT en artificiële intelligentie voor bouw en vastgoedontwikkeling kunnen zijn. Maar één aspect kwam nog nauwelijks aan bod: duurzaamheid. Uiteindelijk is er met name vanuit wet- en regelgeving de noodzaak om te sturen op duurzaamheid, en dan met name op het gebied van energieprestatie (EP).

Deze laatste module gaat daar diep op in. We bekijken de meerwaarde van AI en IT voor het circulair maken van de bebouwde omgeving, welke materialen er beschikbaar komen en hoe projecten elkaar positief kunnen beïnvloeden.

Doel van de module

Je kunt de waarde van informatie over de materialisatie en prestatie van gebouwelementen aangeven.

Inhoud

 • Hoe verhoog je de duurzaamheid met AI?
 • Hoe helpt AI om materiaalstromen te beheersen?
NiveauHbo+
Vakgebied
Onderwerp
BeleidsniveauStrategisch
Duur2 dagdelen
Losse prijs€,- excl. BTW