Nieuwe economie

Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens.
Ga naar de opleiding. 

 

Er wordt in ons land gewerkt aan een economie die concurrerend is en dat werkt door in de ruimtelijke inrichting. Deze module tracht een beter inzicht te geven in de ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. De module biedt handvatten in het maken en beoordelen van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken in deze sterk veranderende economische en fysieke omgeving. De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie en leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst.

Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie

Tijdens deze module wordt de cursist meegenomen door een situatieschets beginnend bij de geschiedenis, via het heden naar de toekomst van Nederland. Hierbij staat een beschrijving van het concurrentievermogen van locaties centraal, welke gebruikt kan worden voor de beleidsvorming van bedrijven, instellingen en overheden. Vervolgens wordt ingegaan op de verwevenheid van mensen, bedrijvigheid en hun bouwwerken. Om de wisselwerking tussen economie en ruimte beter te begrijpen wordt een terugblik in de tijd opgenomen.

Ook zal de situatieschets dieper ingaan op het proces van de transitie van Nederland, waarbij de overheid als stimulator en spelverdeler een belangrijke rol speelt. De cursist leert hier dat het belangrijk is om buiten het eigen werkveld te kijken voor een beter vooruitzicht op mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Vervolgens kan nagedacht worden over toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen welke leiden tot een toekomstvisie en een structuurvisie. Ten slotte wordt een aanzet gegeven over hoe deze getoetst kunnen worden.

De docent schetst aan de hand van de kennis over de economie en de fysieke omgeving twee scenario’s, twee uiterste beelden van de toekomst van Nederland. Als opdracht zullen de cursisten door middel van hun kennis opgedaan in de situatieschets en met behulp van de tool Theorie U zelf twee scenario’s schetsen. Deze worden in les drie gepresenteerd en behandeld.

Doelen

  • De cursist doet kennis op over ontwikkelingen die een rol spelen bij de concurrerende Nederlandse economie
  • De cursist leert over de wisselwerking tussen economie en ruimte in het verleden, het heden en de toekomst
  • De cursist leert over het opstellen van een toekomstvisie en een structuurvisie
  • De cursist leert over het schetsen van toekomstscenario’s voor Nederland in transitie, door gebruik te maken van de tool Theorie U.

 

Deze module is onderdeel van

Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

+
Aantal lessenntb
Prijs€,- excl. BTW

Docenten

Cees van Beukering

Cees van Beukering

Docent

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Elma van Beek

Elma van Beek

De Levende Stad | Gespecialiseerd in duurzame stedelijke ontwikkeling

Elma is stedenbouwkundige (TU Delft). Ze is de auteur van het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’ en oprichter van het netwerk de Levende Stad. Met ELMA stedenbouw past zij de strategie van de Levende Stad toe in stedenbouwkundige projecten van straat tot regio.

Erwin van de Pol

Erwin van de Pol

Rijnconsult

Erwin begeleidt vanuit Rijnconsult verandertrajecten en zijn focus ligt bij netwerkorganiseren en het ontwikkelen van organisaties en mensen. Hij heeft een aantal prijzen gewonnen voor zijn werk als adviseur. Hij heeft circa 400 publicaties op zijn naam staan, waaronder een aantal bekroonde essays en is onder andere docent Thought Leadership aan het interuniversitair instituut SIOO.