Materialenbanken en grondstoffenpaspoorten

In het kader van circulair bouwen is er veel aandacht voor hergebruik van materalen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten. Hiermee wordt het mogelijk dat materiaal, al of niet na een nadere bewerking, weer in de oorspronkelijke of zelfs in een nog hoogwaardigere functie kan worden toegepast. Dit kan reactief georganiseerd zijn, waarbij gezocht wordt in hoeverre gebruikte materialen op onderdelen van een bestaand ontwerp een alternatief kunnen zijn voor nieuw te gebruiken materialen. Maar het kan ook actief zijn georganiseerd waarbij her te gebruiken materialen juist leidend zijn voor het ontwerp (Material Driven Design). Inzicht in de beschikbaarheid van bouwmaterialen en -elementen is daarom van groot belang. Momenteel wordt gewerkt aan een geharmoniseerd uniform raamwerk voor materialenpaspoorten. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de diverse initiatieven op het gebied van materialenbanken en grondstoffenpaspoorten.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van het beschikbaar komen van gebruikte bouwmaterialen als ook welke tools daarbij kunnen worden toegepast.

Doel

  • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
  • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
  • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen