Cursus Materialenbanken en Grondstoffenpaspoorten

In het kader van circulair bouwen is er veel aandacht voor hergebruik van materalen die vrijkomen uit sloop- en renovatieprojecten. Hiermee wordt het mogelijk dat materiaal, al of niet na een nadere bewerking, weer in de oorspronkelijke of zelfs in een nog hoogwaardigere functie kan worden toegepast.

Dit kan reactief georganiseerd zijn, waarbij gezocht wordt in hoeverre gebruikte materialen op onderdelen van een bestaand ontwerp een alternatief kunnen zijn voor nieuw te gebruiken materialen.

Maar het kan ook actief zijn georganiseerd waarbij her te gebruiken materialen juist leidend zijn voor het ontwerp (Material Driven Design). Inzicht in de beschikbaarheid van bouwmaterialen en -elementen is daarom van groot belang. Momenteel wordt gewerkt aan een geharmoniseerd uniform raamwerk voor materialenpaspoorten. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de diverse initiatieven op het gebied van materialenbanken en grondstoffenpaspoorten.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten welke ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van het beschikbaar komen van gebruikte bouwmaterialen als ook welke tools daarbij kunnen worden toegepast.

Doel

  • De cursist begrijpt hoe gebruikte materialen, afkomstig uit sloop- & renovatieprojecten, beschikbaar komen voor hergebruik
  • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden die grondstoffenpaspoorten bieden in dit verband.
  • De cursist verkrijgt inzicht in praktijkervaringen rondom hergebruik van materialen

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 10 lesdagen
Prijs €4995,- excl. BTW

Docenten

Wouter van den Berg

Wouter van den Berg

Marketing & New Business Manager - Nebest

Wouter is gespecialiseerd in duurzame bouwtechnieken en werkt bij de afdeling Bouwkunde van het onafhankelijke ingenieurs-/adviesbureau Nebest

Pablo van den Bosch

Pablo van den Bosch

Board Member Madaster Foundation - Madaster

Pablo is bestuurslid Stichting Madaster Foundation en promoot de ontwikkeling van materiaalpaspoorten voor bestaande en nieuwe panden