Laat zien waar je staat

Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens.
Ga naar de opleiding. 

 

Samenwerken is in het multidisciplinaire domein van smart cities, smart citizens naast kennis de belangrijkste pijler voor succes. Kennis is essentieel voor ruimtelijke professionals. Tenminste, als je ook over de vaardigheden beschikt om er iets mee te doen en zaken voor elkaar kan krijgen. Om een volwaardige professional te zijn en te blijven, moeten kennis en gedrag in evenwicht zijn.

In deze module staat daarom de effectiviteit van de ruimtelijke professional centraal en dat begint bij zijn of haar drijfveren. De module biedt inzicht in gedrag en verandering op basis van organisatiekundige bevindingen. Dat leidt tot minder ruis, beter begrip en een betere professionele uitwisseling.

Bij persoonlijke en organisatie veranderingen gaat de weg van A naar B volgens de wetten van B. Als we vaststellen dat de ingrijpende veranderingen in het werkveld van smart cities, smart citizens nieuwe competenties van alle betrokken partijen vergen en sociale cohesie een issue is, dan dienen ruimtelijke professionals dat zelf ook uit te stralen in hun werkwijze, aanpak en gedrag.

Of het nu betrekking heeft op teamontwikkeling of conflicthantering, het gaat er om alles te laten werken voor het resultaat. Hoe neem je een team of collega’s mee, hoe borg je de noodzakelijke veranderingen in de organisatie, hoe geef je als ruimtelijke professional vorm aan (persoonlijk) leiderschap? Met deze vragen en principes gaan we aan de slag op basis van recente wetenschappelijke inzichten en door een aantal praktijksimulaties.

Doelen

  • De cursist krijgt meer inzicht in wat professionals drijft
  • De cursist vergaart zelfkennis door het verkennen van zijn drijfveren op basis van organisatiekundige bevindingen
  • De cursist leert zich te verplaatsen in andere professionals
  • De cursist wordt handvatten aangereikt voor het veranderen van teams, organisaties, zichzelf en anderen

Deze module is onderdeel van

Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

+
Aantal lessenntb
Prijs€,- excl. BTW