Innovatie van de buurt en wijk

Deze module is onderdeel van de opleiding Smart Cities, Smart Citizens.
Ga naar de opleiding. 

 

Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningenniveau, veiligheid, gezondheid, etc. Burgerbetrokkenheid biedt maatschappelijke kansen die op dit moment niet ten volle worden benut. Een dergelijke burgerbetrokkenheid bouwt op drie succesfactoren:

 • De aanwezigheid van enthousiasmerende trekkers en verbinders tussen groepen burgers en beleidsmakers en tussen groepen burgers onderling.
 • Er moet sprake zijn van respect: burgers willen serieus genomen worden.
 • Beleidsmakers moeten een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen.

Vaak verloopt een participatieproces volgens een belangenstrijd en middels debat. Bij Placemaking ontstaat juist een dialoog tussen de gebruikers en overheid en tussen gebruikers onderling.

Tijdens deze module leert de cursist over het creëren van succesvolle openbare ruimtes samen met de gebruikers, aan de hand van verschillende begrippen:

 • Collaboratieve planning, waarbij het in de kern  draait om hoe een beleidsstructuur gecreëerd kan worden, waarin belanghebbenden, inclusief bewoners, automatisch zijn geïncorporeerd.
 • De participatieladder, het koepelbegrip ‘burgerparticipatie’.
 • Co-creatie, de openbare ruimte wordt door expertise van  de burger over het gebruik centraal gesteld.
 • Placemaking, een geschikt instrument om goed na te denken over je visie op de gewenste verandering en de mate waarin je op welke manier het beste daarin kunt bijdragen.
 • De kracht van de burger, ruimte geven aan burgers om zaken zelf op te pakken en erover te beslissen.

De effecten van deze aanpak zijn een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

Doelen

 • Cursisten maken kennis met de methodiek placemaking  en gaan hiermee ook in de praktijk werken in de openbare ruimte
 • De cursist leert  de kernkwaliteiten van de wijk te benoemen
 • De cursist leert hoe iets gedaan kan worden aan de woonaantrekkelijkheid van een gemeente
 • De cursist leert diverse coalities sluiten met verschillende stakeholders
 • De cursist leert hoe de overheid van presterende overheid naar een overheid als dealmaker kan transformeren
 • Cursisten maken eigen act-sheets aan de hand van de eigen casus.
 • Cursisten maken kennis met de Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in 4 niveau’s