Innovatie van de buurt en wijk

Wonen is meer dan het huis of de stenen. Het is ook de straat, de leefgemeenschap, de publieke ruimte, het voorzieningenniveau, veiligheid, gezondheid, etc. Burgerbetrokkenheid biedt maatschappelijke kansen die op dit moment niet ten volle worden benut. Een dergelijke burgerbetrokkenheid bouwt op drie succesfactoren:

 • De aanwezigheid van enthousiasmerende trekkers en verbinders tussen groepen burgers en beleidsmakers en tussen groepen burgers onderling.
 • Er moet sprake zijn van respect: burgers willen serieus genomen worden.
 • Beleidsmakers moeten een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen.

Vaak verloopt een participatieproces volgens een belangenstrijd en middels debat. Bij Placemaking ontstaat juist een dialoog tussen de gebruikers en overheid en tussen gebruikers onderling.

Tijdens de cursus Innovatie van de buurt en wijk leer je over het creëren van succesvolle openbare ruimtes samen met de gebruikers, aan de hand van verschillende begrippen:

 • Collaboratieve planning, waarbij het in de kern  draait om hoe een beleidsstructuur gecreëerd kan worden, waarin belanghebbenden, inclusief bewoners, automatisch zijn geïncorporeerd.
 • De participatieladder, het koepelbegrip ‘burgerparticipatie’.
 • Co-creatie, de openbare ruimte wordt door expertise van  de burger over het gebruik centraal gesteld.
 • Placemaking, een geschikt instrument om goed na te denken over je visie op de gewenste verandering en de mate waarin je op welke manier het beste daarin kunt bijdragen.
 • De kracht van de burger, ruimte geven aan burgers om zaken zelf op te pakken en erover te beslissen.

De effecten van deze aanpak zijn een groenere, socialere, duurzamere wijk die zelfvoorzienend is.

Doelen cursus Innovatie van de buurt en wijk

 • Maak kennis met de methodiek placemaking  en ga hiermee ook in de praktijk werken in de openbare ruimte
 • Leer de kernkwaliteiten van de wijk te benoemen
 • Leer hoe iets gedaan kan worden aan de woonaantrekkelijkheid van een gemeente
 • Leer diverse coalities sluiten met verschillende stakeholders
 • Leer hoe je de overheid van presterende overheid naar een overheid als dealmaker kan transformeren
 • Maak eigen act-sheets aan de hand van de eigen casus.
 • Maak kennis met de Stedelijke vernieuwing op uitnodiging in 4 niveaus.

Deze module is onderdeel van

Omgevingsvisie - Smart gebiedsontwikkeling

+
Aantal lessenntb
Prijs€,- excl. BTW

Docenten

Rudy Klaassen

Rudy Klaassen

Innovator, ideeëngenerator

Ik help je om jouw buurt duurzaam te innoveren, waardoor je woonomgeving aangenamer, groener en milieuvriendelijker wordt. Door mijn ruime ervaring als natuur- en milieudocent, kan ik het niet laten om tijdens opdrachten ook jou en je buurtbewoners veel te leren over natuur en duurzaamheid. Hierdoor word je vanzelf TOEKOMSTBEHENDIG en je wijk of buurt toekomstbestendig. Ik deel graag mijn kennis, want alleen samen kunnen we de wereld duurzaam maken.