Financiële aspecten bij circulair bouwen

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vindt plaats in een bestaande institutionele-, economische- en fiscale context. De bestaande boekhoud- en accountingpraktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. Deze lijken onvoldoende om te komen tot andere vormen van waarden en waarderingsgrondslagen die horen bij een circulaire economie.
Direct daaraan gelieerd is de vraag welke nieuwe business- en verdienmodellen nodig zijn om een circulaire economie te accommoderen en te borgen. Immers het organiseren op basis van kringlopen impliceert anders samenwerken, met nieuwe verhoudingen in eigendom en aansprakelijkheid.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat het huidige accounting systeem, gebaseerd op economische waarden, zich ontwikkelt tot accounting modellen en frame works die zijn gericht op meervoudige waardecreatie.

Doel

  • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
  • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd