Opleiding Exploitatiemanagement & Smart buildings

Tegenwoordig is bijna alles slim. Er zijn zelfs waterkokers die je met een app kunt bedienen. Natuurlijk roept dit vragen op, over het nut van zulke “uitvindingen”.

Maar binnen het vastgoed hebben veel van deze ontwikkelingen wel degelijk toegevoegde waarde. Proptech en Internet of Things (IoT) zijn hier voorbeelden van.

Zij kunnen helpen bij het rendabel exploiteren van vastgoed. In deze opleiding kijken we naar verhuurbaarheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en onderhoud, en hoe smart technologieën daaraan kunnen bijdragen.

Succes & informatie

Op detailniveau kijken we naar de kritische succesfactoren voor rendement en verantwoord exploitatiemanagement. Hoe kunnen smart technologieën hieraan bijdragen?

Om de exploitatie en het beheer goed aan te kunnen is een ‘vastgoedkader’ nodig. Hierin staat de gewenste optimale toestand van het vastgoed omschreven.

Als middel om een kader op te stellen, gebruiken we tools zoals de Conditiemeting NEN 2726, RgdBOEI, GPR, Greencalc en EPA-labels. Deze leiden tot de juiste informatie om de plannen op te kunnen stellen.

Doel van de opleiding Exploitatiemanagement & Smart buildings

Je wordt in deze opleiding exploitatiemanagement uitgedaagd om doelgericht de vastgoedexploitatie te verbeteren.

Inhoud

  • Proptech & vastgoedexploitatie
  • Denken vanuit de klant
  • Technisch gebouwbeheer
  • Functionele huisvesting
  • Vastgoedexploitatie financieel