Wat moet je weten om de risico's van het Coronavirus bij vastgoedexploitatie te kunnen beheersen?

De cursus Coronavirus en Vastgoed is volledig online te volgenVanwege de uitbraak van het Coronavirus heeft de overheid strenge maatregelen genomen om de gevolgen ervan zoveel mogelijk in te perken. Alle bijeenkomsten en evenementen zijn verboden en we moeten ons houden aan de RIVM-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk.

In de praktijk loop je tegen allerlei diverse praktische zaken aan: Hoe ga je om met huurders die huurverlaging aanvragen? Hoe ga je als huurder om huurverlaging vragen? Met hoeveel mensen mag je in een ruimte zijn en moet de airco aanblijven? Kan je op de bouwplaats doorwerken?

Onze docenten behandelen de belangrijkste vragen over Corona relevant voor hun vakgebied, zodat jij weet waar jij je aandacht op kunt vestigen om problemen zoveel mogelijk te voorkomen.

De lessen worden gegeven in online webinars van 1,5 uur. Waarin de docent eerst in 60 minuten de belangrijkste issues met mogelijke oplossingen presenteert. Daarna is er een half uur gereserveerd voor vragen en discussie.

Alle modules zijn ook los te volgen. Klik onderaan bij de module-informatie op 'Schrijf je in voor deze losse module'

Modules binnen de opleiding

Corona en Financiele risico's (Online)

+

De Corona-crisis waarschijnlijk minder lang, maar heviger dan de kredietcrisis van 2008. 

‘Financieel rendement van vastgoed zakt in door Corona’

Vastgoed bevat een geheel eigen dynamiek. Het duurt wat langer voordat de klap aankomt, maar het herstel laat vaak ook langer op zich wachten. Activiteiten in de bouw en vastgoed staan voor een groot deel uit investeringen. Daardoor is de gevoeligheid voor een crisis groter. Van de vorige crisis weten we dat investeerders en opdrachtgevers belangrijke beslissingen uitstelden. Als het slecht gaat met de economie, gaat het nog slechter met de bouw.

Dan gaat het vervolgens om beleid. Welke maatregelen kan je als eigenaar en exploitant van vastgoed nemen om de terugval in financieel rendement te beperken en draagbaar te houden? In deze les lopen we na welke mogelijkheden er zijn om de financiële schade zo veel mogelijk te beperken. Wat kunt u verwachten van de overheid? Wat kunt u verwachten van uw huurders? Wat kunt u verwachten van uw leveranciers zoals service- en onderhoudsbedrijven?

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpFinancieel
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Technisch Beheer en Corona (Online)

+

Wat zijn de risico van de Corona crisis op het gebied van Technisch Beheer?

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpTechnisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Verbintenissenrecht - Contracten en Corona (Online)

+

Wat als contractuele verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen? Kan ik nadere afspraken maken en hopen op begrip van contractpartijen in een tijd van wanhoop ten gevolge van corona? Het komt de samenwerking ook niet ten goede om iemand met een strop om de hals aan zijn verplichtingen te houden. Bespreek bijvoorbeeld een betalingsregeling, een uitstel of zelfs een beëindiging. Kan ik mij beroepen op overmacht?

Wat staat er geschreven in de wet over overmacht? Staat er geen overmachtsclausule in het contract? Je kunt wellicht een beroep doen op de wet. Daarbij geldt een aantal voorwaarden. Op de eerste plaats mag er geen sprake zijn van schuld. En zelfs als er geen sprake is van schuld, kan de overmachtssituatie toch voor jouw rekening komen. Dit is maatwerk. Een beroep op (de wettelijk geregelde) overmacht in verband met Corona, zal in de regel alleen slagen als de wettelijke maatregelen verhinderen dat je presteert.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Huurrecht Woningen en Corona (Online)

+
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Huurrecht Bedrijfsruimte en Corona (Online)

+
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpJuridisch
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Klanten, diensten en Corona (Online)

+

De crisis zorgt voor een nieuwe dynamiek in de samenleving. Mensen zitten thuis en sporthallen worden niet gebruikt. Jouw doelgroep past zich aan naar de omstandigheden en ontwikkelt een nieuw gedrag en past zijn behoeften aan. Diensten die jij aanbiedt veranderen van waarde doordat ze niet meer aansluiten bij jouw doelgroep in de huidige periode.

In deze training gaan we actief aan de slag met het in kaart brengen van jouw nieuwe doelgroep en bedenken wij ideeën om jouw dienstverlening aan te passen o.b.v. de behoeften van deze doelgroep.

NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpKlanttevredenheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Huisvesting en Corona (Online)

+
NiveauMbo+
VakgebiedVastgoedbeheer & -management
OnderwerpKlanttevredenheid
BeleidsniveauOperationeel
Duur1,5 uur
Losse prijs€195,- excl. BTW

Docenten

Marc Heijmans

Directeur & Senior Adviseur, PVM

Marc is een van de directieleden bij PVM, een ingenieurs- en organisatiesadviesbureau dat zich richt op de gebruikers van vastgoed met het oog op hun tevredenheid en wensen. De specialiteiten van Marc zijn: strategie & beleid, assetmanagement, risicomanagement, auditing, business cases en het geven van opleidingen. Daarnaast is hij lid van de normcommissie NEN 2767 en voorzitter van de normcommissie NTA.

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, Lescrauwaet BV

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. Lescrauwaet BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd.