Cursus Circulariteit Nader Gedefinieerd

De cursus Circulariteit nader gedefinieerd is zowel klassikaal als online te volgenDe cursus Circulariteit nader gedefinieerd is zowel klassikaal als online te volgen, je kunt bij inschrijving je voorkeur selecteren.

Circulariteit is een breed begrip, er bestaan bovendien veel verschillende definities van wat circulair bouwen nu precies wel en niet inhoudt. Daarnaast is er een sterke overlap met het begrip duurzaamheid, sterker nog het kan daarmee zelfs in strijd zijn. Om tot een circulair bouwproces te kunnen komen is dus vooral duidelijkheid nodig hoe je circulariteit definieert en hoe je dat dan vervolgens kunt meten.

In deze cursus wordt daarom ingegaan op hoe er, onder regie van de Nederlandse overheid en in samenwerking met marktpartijen, NGO’s en kennisinstellingen, getracht wordt om vóór 2023 nationale, bouwsectorbrede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Verder wordt er ingegaan op de verschillende methoden die nu al beschikbaar zijn om de mate van circulariteit te duiden. Ook worden projectcasussen behandeld.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het van belang om inzicht te hebben in hoe circulariteit gedefinieerd wordt en hoe je kunt meten dat je hier aan voldoet.

Doel cursus Circulariteit

  • De cursist leert hoe bepaalde actoren in het bouwproces concreet invulling hebben gegeven aan circulair bouwen
  • De cursist begrijpt hoe de overheid probeert te komen tot concrete afspraken m.b.t. begripsvorming ten aanzien van circulariteit in het bouwproces
  • De cursist leert welke bestaande definities en meetmethoden er nu al gehanteerd en toegepast worden

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 10 lesdagen
Prijs €4995,- excl. BTW

Docenten

Patrick Hoogenbosch

Patrick Hoogenbosch

Sociaal ondernemer - Bluenomy

Patrick bouwt in de multiculturele wijk Spijkerkwartier binnen de gemeente Arnhem aan een circulaire wij(k)economie. Doel is om samen met de overheid, kennisinstellingen en bedrijven een duurzame woon-, werk- en leefomgeving te creëren met meer welzijn, verbondenheid en oog voor de natuur.

Reinier de Nooij

Reinier de Nooij

Adviseur - Optimal Planet

Reinier is oprichter en eigenaar van Optimal Planet, dat een tool heeft ontwikkeld om circulair inkopen meetbaar te kunnen maken. Reinier was lid van het actieteam Meten van Circulariteit van Platform CB23.