Circulair Bouwen in de praktijk

Modules binnen de opleiding

Circulariteit in in de praktijk

+

De transitie naar een circulaire economie staat nog in de beginfase. Implementatie van circulaire oplossingen in de bouwpraktijk is momenteel complex door wet- en regelgeving en beperkte bekendheid in de sector. De Nederlandse overheid ambieert een volledig circulaire economie in 2050 en richt zich op verminderen, vervangen, levensduurverlenging en hoogwaardige verwerking van grondstoffen. Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 bevat specifieke maatregelen voor elk van deze benaderingen. Internationale samenwerking, zowel binnen de EU als wereldwijd, is noodzakelijk, waarbij Nederland deelneemt aan het Platform for Accelerating the Circular Economy.

Relevantie

Om de circulaire doelstellingen te bereiken, wordt de rol van goed georganiseerde circulaire bouwketens steeds crucialer in het bouwproces, zowel voor de technische als de biologische kringloop. In deze transitie naar een circulaire economie spelen Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen een essentiële rol. Zij sturen het proces op hoofdlijnen en gebruiken monitoring als middel om de voortgang nauwlettend te volgen.

Doelen

    • De cursist krijgt inzicht in het ontstaan van circulaire bouwketens
    • De cursist begrijpt naast de noodzaak ook de complexiteit van dergelijke ketens
    • De cursist krijgt inzicht in de doelen die de overheid zich stelt rondom een circulaire economie
    • De cursist krijgt inzicht in hoe zij hier in de praktijk vorm en inhoudt aan geeft en welke andere actoren in de bouwketen zij hier bij betrekt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 5 dagdelen
Losse prijs €1295,- excl. BTW

8. Circulair overheidsbeleid in de praktijk

+

De Nederlandse overheid streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Er zijn vier factoren waarmee het kabinet de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair wil maken: grondstoffen verminderen, grondstoffen vervangen, levensduurverlenging en hoogwaardige verwerking. Voor elk van deze vier manieren van grondstoffengebruik staan maatregelen in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 – 2030, dit voor specifieke productgroepen.

Om in Nederland tot een circulaire economie te komen, is internationale verandering nodig, zowel in Europa als Wereldwijd aangezien ketens van grondstoffen, producten en afval internationaal georiënteerd zijn. Nederland werkt daartoe samen met andere landen, binnen de Europese Unie maar ook binnen de Verenigde Naties. Zo is Nederland bijvoorbeeld lid van het Platform for Accelerating the Circular Economy.

Relevantie

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zijn essentieel in een transitie naar een circulaire economie, zij sturen dit proces op hoofdlijnen en zeten monitoring in als middel om de vinger aan de pols te houden.

Doelen
  • De cursist krijgt inzicht in de doelen die de overheid zich stelt rondom een circulaire economie
  • De cursist krijgt inzicht in hoe zij hier in de praktijk vorm en inhoudt aan geeft en welke andere actoren in de bouwketen zij hier bij betrekt
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €995,- excl. BTW

14. Excursies Circulair Bouwen

+

We gaan een drietal zeer interessante projecten bezoeken

Niveau
Vakgebied
Onderwerp
Beleidsniveau
Duur
Losse prijs €1495,- excl. BTW

Docenten

Jan Willem van de Groep

Jan Willem van de Groep

Building Balance

Jan Willem werkt in opdracht van het ministerie van LNV als programma-regisseur aan Building Balance, een programma dat biobased bouwen moet stimuleren, versnellen en opschalen. Hij verbindt bouwbedrijven met agrariërs, bouwt nieuwe ketens en zorgt voor stimulerende condities binnen de overheid waarmee koplopers sneller vooruit kunnen.

Ramon Vissers

Ramon Vissers

Sales & Advies bij Startblock BV

Ramon werkt aan ontwerp, ontwikkeling en bouw van houten woningen die fabrieksmatig worden gebouwd en emissieloos worden geassembleerd. Het gebruikte hout is PEFC-gecertificeerd en daarmee afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Albert Dieke

Albert Dieke

Bidmanager NEG-IT Solutions

Albert levert tal van circulaire IT-oplossingen, IT-diensten en IT-devices om de levensduur van IT-devices te verlengen en de milieu-impact hiervan zo klein mogelijk te houden. Hieronder valt onder meer de inzet van refurbished hardware en proactief onderhoud.

Jean-Paul Tremio

Jean-Paul Tremio

Ondernemer in de circulaire economie en customer centricity

Jean-Paul ontwikkelde samen met EMMA safety footwear een circulaire werkschoencollectie, waaronder de eerste volledig recyclebare werkschoen met een langere gebruiksduur.

Arjan Schrauwen

Arjan Schrauwen

Senior adviseur Duurzaamheid Rijksvastgoedbedrijf

Arjan adviseert het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van circulariteit, dat met zo’n 83.000 hectare grond en bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen over de meest diverse vastgoedportefeuille van het land beschikt.

Roel Tijssens

Roel Tijssens

Vastgoedadviseur - PVM

Roel adviseert diverse organisaties over hoe zij het begrip circulariteit concreet en toepasbaar kunnen maken voor de praktijk. Gedreven stapelt hij bouwstenen tot fundamenten waarop torenhoge bouwambities kunnen resulteren in een verdere spreiding van zijn kreet: Circulariteit redt ons (bouw)bestaan! Roel is tevens Circulair bouwexpert bij provincie Noord-Holland.

Fanauw Hoppe

Fanauw Hoppe

Ketenaanjager circulaire economie

Fanauw is strategisch adviseur in de bouwsector en gespecialiseerd in complexe programma’s en vraagstukken met focus op circulair bouwen, energie en klimaat. Hij is door de Provincie Noord-Holland aangesteld als ketenaanjager voor de Noord-Hollandse bouwsector.