Circulair Bouwen Financieel

Modules binnen de opleiding

Business modellen voor circulair bouwen

+

Een circulair businessmodel kan worden gedefinieerd als een strategische benadering waarbij een bedrijven waarde creëert door producten, diensten en materialen te ontwerpen, produceren en leveren met als doel het minimaliseren van afval, het verlengen van de levensduur van producten en het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen.

De financiering van circulaire projecten is op dit moment echter nog vaak een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om rendement, wie draagt bijvoorbeeld het economisch risico? Zo ook wat betreft fiscaliteit, afschrijving en restwaarde wordt volledig anders dan we traditioneel gewend zijn. Dit geldt ook voor het taxatieproces, hoe waardeer je bijvoorbeeld een gebouw met restwaarde van diverse onderdelen? En wat dacht je van het verzekeren van panden, hoe verzeker je bijvoorbeeld hergebruikte onderdelen in een nieuw pand?

Relevantie

Voor een circulair bouwproces is het belangrijk te erkennen dat het huidige financiële en accounting systeem, dat gebaseerd is op lineaire economische waarden, beperkt is. Er is behoefte aan alternatieve financiële frameworks die zich richten op meervoudige waardecreatie.

Doelen

  • De cursist krijgt inzicht in waarom de huidige financiële systemen in een circulaire economie tekort schieten
  • De cursist begrijpt wat er nodig is om naast economische waarden ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) te betrekken in financiële frameworks
  • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
  • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €1295,- excl. BTW

10. Accountancy en circulair bouwen

+

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vindt plaats in een bestaande institutionele-, economische- en fiscale context. De bestaande boekhoud- en accountingpraktijk is gebaseerd op lineaire uitgangspunten. Deze lijken onvoldoende om te komen tot andere vormen van waarden en waarderingsgrondslagen die horen bij een circulaire economie.

Relevantie

Om invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat het huidige accounting systeem, gebaseerd op economische waarden, zich ontwikkelt tot accounting modellen en frame works die zijn gericht op meervoudige waardecreatie.

Doel
  • De cursist krijgt inzicht in circulaire business modellen
  • De cursist begrijpt hoe, naast economische waarden, ook ecologische en sociale waarden (meervoudige waardecreatie) kan worden gerealiseerd
Niveau Hbo/wo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 3 dagdelen
Losse prijs €795,- excl. BTW

Docenten

Geert Dirkse

Geert Dirkse

Senior sectorspecialist Bouw & Vastgoed - Rabobank Real Estate

Geert ondersteunt lokale Rabobank vestigingen bij grote en gecompliceerde kredietaanvragen voor (duurzame) vastgoedontwikkelaars en -beleggers en bouwbedrijven.

Ruud van der Stoop

Ruud van der Stoop

Projectmanager Energie & Duurzaamheid

Ruud ondersteunt de interne Rabobank organisatie op het gebied van circulariteit en is mede opsteller van een intern ambitiedocument op dit gebied

Paul Schenderling

Paul Schenderling

Senior adviseur en onderzoeker, projectleider Berenschot

Paul is econoom en is auteur van het boek ‘Er is leven na de groei’,  dat ingaat op een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft door de huidige focus op kwantitatieve groei (consumptie en bbp-groei) te verleggen naar kwalitatieve groei (kwaliteit van leven, biodiversiteit).

Eric Leenderts

Eric Leenderts

Accountant

Een van de hoofdprincipes in de Nederlandse en IFRS-verslagleggingsregels is dat de economische realiteit moet worden weergegeven. Eric laat zien dat de economische realiteit van een lineaire economie behoorlijk verschilt dan die van een circulaire economie en dat het dus tijd is voor andere verslaglegging

Rob Westerdijk

Rob Westerdijk

Directeur Organisatie-Kundig en Hogeschooldocent

Rob is een ervaren professional en heeft veel gewerkt in de hogere (onderwijs) sector. Hij is bekwaam in bedrijfsstrategie, organisatie- en managementontwikkeling, duurzaamheid / circulaire economie. Rob is een sterke professionele dienstverlener met een focus op strategie en circulaire economie.