Cursus Bouwrecht

Op de civiele bouw is het bouwrecht van toepassing. In deze cursus Bouwrecht gaan we in op één aspect daarvan: het privaatrechtelijk onderdeel.

We kijken naar de regels die van toepassing zijn en welke veelvoorkomende overeenkomsten er bestaan. En ten slotte behandelen we situaties waarin zaken anders lopen dan verwacht en hoe daarmee om te gaan.

Doel van de cursus Bouwrecht

Je leert welke regels er van toepassing (kunnen) zijn en welke conflicten er kunnen ontstaan. Daarnaast leer je in de cursus Bouwrecht hoe je met conflicten om kunt gaan en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop je conflicten probeert op te lossen.

Inhoud

  • Resultaat- en inspanningsverplichting
  • Aansprakelijkheid
  • Meningsverschillen
  • Geschillenbeslechting
  • Verhouding tussen betrokken partijen