Cursus Biobased en Modulair Bouwen

Deze cursus is zowel klassikaal als online te volgenDeze cursus is zowel klassikaal als online te volgen, je kunt bij inschrijving je voorkeur selecteren.

Op dit moment ligt het accent van de initiatieven op het gebied van circulair bouwen veelal op recycling en retrofitting, waarbij bijvoorbeeld een bestaand karkas een nieuwe gevel en interieur krijgt, of op hergebruik van materialen uit bestaande gebouwen. Dergelijke gebouwen zijn echter gebouwd in een tijd dat circulariteit geen issue was, waardoor ze hiervoor in principe helemaal niet voor geschikt zijn.

Hierdoor is er bij dergelijke initiatieven in de praktijk dus vaak sprake van grote beperkingen. Tegelijk is er nog relatief weinig aandacht om het bouwproces zelf meer modulair in te richten waarbij ook losmaakbaarheid een belangrijke rol speelt. Ook staat het bouwen met biobased materialen nog in de kinderschoenen.

Relevantie

Om optimaal invulling te kunnen geven aan een circulair bouwproces is het relevant te weten dat we niet kunnen blijven volstaan met het ‘repareren’ van een niet circulaire bouwwijze uit het verleden (suboptimalisatie) maar dat het huidige bouwproces zelf toekomstbestendig wordt met betrekking tot circulariteit.

Doel

  • De cursist begrijpt de beperkingen van retrofitting en laagwaardig hergebruik van materialen uit bestaande panden
  • De cursist verkrijgt inzicht in de mogelijkheden om het circulaire bouwproces van de toekomst vorm te geven door modulair te bouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over deze opleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo+
Aantal lessen 8 lesdagen
Prijs €4495,- excl. BTW

Docenten

Jos Lichtenberg

Jos Lichtenberg

Hoogleraar Bouwinnovatie - Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Jos is stichter van Slimbouwen, een industriële en circulaire bouwstrategie, en adviseert bedrijven met veranderen.

Hennes de Ridder

Hennes de Ridder

Hoogleraar Ontwerpen - Technische Universiteit Delft

Hennes is een pleitbezorger voor legolisering en industrialisatie van de bouw.