Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT

Big Data is een van de belangrijkste ontwikkelingen van het laatste decennium. Van een afgebakend begrip kan niet gesproken worden, vandaar dat we in dit geval praten over het omgaan met grote hoeveelheden data, gemeten of gecreëerd door calculaties. De hoeveelheid beschikbare data is enorm toegenomen, maar wat we hier allemaal mee kunnen doen, zijn we pas net aan het ontdekken.

In de module ‘Smart Vastgoedmanagement, Big Data & IoT (Internet of Things) wordt ingegaan op data die relevant is voor de vastgoedwereld. Men krijgt inzicht in hoe big data en IoT te gebruiken is om de gebouwde omgeving ‘slimmer’ en energie-efficiënter te maken en hoe een vastgoedportfolio makkelijker en grondiger te kunnen managen en op een hoger niveau te brengen.

Relevantie
In een veranderende wereld is de enige constante zo langzamerhand ‘verandering’. Big data is hier een belangrijk onderdeel van. Onder druk van een sterker wordende concurrentie, privatisering en deregulering is het noodzakelijk dat organisaties de veranderende technologische middelen kennen en omarmen.

Doel

Het doel van de module is om cursisten te wijzen op de steeds vernieuwende technologische mogelijk­heden. Hierin staat big data als onderwerp centraal vanwege de impact die het heeft en zal krijgen op de vastgoedwereld.

Inhoud

  • Wat zijn Big Data en IoT? Hoe kunnen ze ingezet worden voor Smart Vastgoedmanagement?
  • De toekomst van Big Data, Internet of Things en de vastgoedmarkt

Lessen