Cursus Vastgoedbeheer

De Cursus Vastgoedbeheer is een uitgebalanceerde combinatie van inhoudelijke diepgang en praktische handvatten, checklists en tips. We kennen een flexibel curriculum. Zo kunt u op elk gewenst moment starten en woont u de praktijkdagen bij op de locatie van uw voorkeur. 

Onze deskundige docenten - experts uit de praktijk - gaan tijdens de praktijkdagen verder in op de lesstof en staan volledig tot uw beschikking voor vragen en het bespreken van vakgerelateerde plannen en casussen. De lesstof van de cursus wordt digitaal aangeleverd. Voor het downloaden en bestuderen van het lesmateriaal en het maken van de toetsen ontvangt u een gratis iPad Air 2 32GB bij deze cursus.
 
De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer tien tot vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng.


Omschrijving

Praktische informatie

 • Locatie: naar keuze in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven of Zwolle
 • Aanvang: u kunt op ieder gewenst moment instappen
 • Aantal lessen: 12 digitale lessen en 6 praktijkdagen (geen les tijdens schoolvakanties in heel Nederland)
 • Lestijden: Woensdagen van 9:45 - 16:00 uur
 • Zelfstudie: 4 tot 8 uur per les
 • Extra's: inclusief iPad (2017) 32GB, actuele informatie (tot 2 jaar na de cursus gratis updates) en lunch tijdens praktijkdagen

Flexibel studeren staat bij deze cursus voorop. U kunt direct starten en u bestudeert de lesstof waar en wanneer u zelf wilt.

Per module één praktijkbijeenkomst op unieke locatie naar keuze: Het Groothandelsgebouw te Rotterdam, de oude-Philips fabrieken  op Strijp-S, te Eindhoven, het Dominicanenklooster te Zwolle, of Tribes CS, te Utrecht.

Waarom deze cursus?

Deze cursus is ontwikkeld voor vastgoedprofessionals die op zoek zijn naar een integrale benadering van hun vak. We laten zien dat vastgoed niet per se een star product is, maar dat er zeker dynamisch mee omgegaan kan worden. Centraal tijdens de opleiding staat de Vastgoedprestatiemonitor®. Hiermee krijgt u inzicht in hoe diverse aspecten van het vastgoedbeheer systematisch benaderd en verbeterd kunnen worden.

Voor wie?

De cursus Vastgoedbeheer is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van woningcorporaties, vastgoedbedrijven of afdelingen vastgoed van gemeenten of zorginstellingen. Het leerniveau ligt op mbo+ tot hbo.

Deze cursus is door de uitgebreide lesstof zowel geschikt voor cursisten die minder ervaring hebben in het vakgebied, als de ervaren vastgoedbeheerder die een duidelijk integraal denk- en werkmodel zoekt en zijn of haar werkzaamheden verder wil professionaliseren.

Modulen

Integraal vastgoedbeheer houdt rekening met huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, technisch beheer, financiële aspecten, innovatiemogelijkheden en juridische aspecten.

Integraal Vastgoedbeheer

In deze module gaat u in op hoe u het vastgoedbeheer inricht. Snelle toegang tot betrouwbare en transparante informatie zorgt ervoor dat u sneller kunt sturen.

Goed vastgoedbeheer is:

 • Effectief (Visie > Missie > beleid);
 • efficiënt (invullen van beleid met weinig middelen, gebruikmakend van innovaties en maximaal resultaat);
 • transparant (Niet-deskundigen kunnen volgen wat je doet)

Lesdelen

 • Integraal Vastgoedbeheer
 • Risicomanagement

Leerdoelen

 • Het inrichten van het vastgoedbeheer;
 • waarmee dient u rekening te houden bij verantwoord vastgoedbeheer.

Niveau Mbo+/hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Klanttevredenheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Utrecht - Tribes CS 31 - 05 - 2017    10.00  -  16.00
595,- ex. btw

Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de uitvoering, niet in het maken van plannen.

Klanttevredenheid

Verhoogde klanttevredenheid functioneert als olie in een motor en levert altijd voordeel op voor het vastgoedbedrijf. Het voordeel ontstaat wanneer het vastgoedbedrijf adequaat weet in te spelen op klantwensen met als resultaat een aangenamere beleving van de huisvesting. Gevolg: minder klachten en langere verhuur. Het succes van het vastgoedbedrijf zit in de regel in de uitvoering, niet alleen in het maken van plannen.

Lesdelen

 • Huisvestingstevredenheid

Huisvestingskwaliteit

Inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen bij het ontwerpen van een omgeving die een positief effect heeft op de gebruikers. De effecten worden gemeten in termen van klinisch- of medisch-georiënteerde parameters, zoals bloeddruk, hartslag of fysiologische stress of in termen van psychologische parameters zoals gemoedstoestand, gedragsproblematiek, subjectieve gezondheid, tevredenheid en het welzijn van de diverse gebruikers. Er kan ook worden gekeken naar de arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim, het personeelsverloop en steeds vaker ook de kostenbesparingen die te behalen zijn. Vastgoed heeft steeds meer een marketingfunctie, het ontwerp en de uitstraling van een gebouw vertellen veel over de aandacht en waardering van een bedrijf voor haar klanten en personeel.

Lesdelen

 • Huisvestingskwaliteit en gedrag

Leerdoelen:

 • Factoren inzake huisvestingskwaliteit leren kennen;
 • de invloed en inrichting van een gezonde woon- en werkomgeving begrijpen;
 • de kwaliteit en klanttevredenheid van huisvesting kunnen bepalen.

Niveau Mbo+/hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Klanttevredenheid
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Rotterdam - Groothandelsgebouw 06 - 09 - 2017    10.00  -  16.00
Eindhoven - Strijp-S 13 - 09 - 2017    10.00  -  16.00
Zwolle 20 - 09 - 2017    10.00  -  16.00
Utrecht - Tribes CS 27 - 09 - 2017    10.00  -  16.00
595,- ex. btw

Een belangrijk onderdeel van goed vastgoedbeheer is het voortdurend in technisch goede staat houden van het vastgoed, zodat het aan de beoogde bestemming kan blijven voldoen

Technisch Beheer

In deze module wordt de tactische (meerjaren-) planning van huisvestingsmiddelen - de meerjarenbeheerplannen - nader toegelicht. Er staan meerdere wegen open om de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie te overbruggen. Op basis van welke uitgangspunten wordt het beheerplan opgesteld? Om zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, worden steeds beslissingen genomen over de inhoud, beschikbare tijd en kosten. Verder wordt er ingegaan op het inventariseren en inspecteren van huisvesting, het Programma van Eisen voor Instandhouding van gebouwen (PvE-I) en het begroten van kosten en opbrengsten.

Lesdelen

 • Technisch Beheer
 • Onderhoud I & II

Leerdoelen

 • Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen;
 • de eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen;
 • de technische conditie van vastgoed kunnen bepalen;
 • kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RgdBOEI®;
 • MeerJaren OnderhoudsPlannen (MJOP);
 • keuzes maken voor onderhoudswerkzaamheden op basis van afwegingsmotieven.

Niveau Mbo+/hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Technisch
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Rotterdam - Groothandelsgebouw 01 - 11 - 2017    10.00  -  16.00
Eindhoven - Strijp-S 08 - 11 - 2017    10.00  -  16.00
Zwolle 15 - 11 - 2017    10.00  -  16.00
Utrecht - Tribes CS 22 - 11 - 2017    10.00  -  16.00
595,- ex. btw

Het streven is om de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een veel langere periode terug te verdienen

Financiele aspecten

In de Cursus Vastgoedbeheer is kwaliteit gedefinieerd als een optelsom van twee typen waarden. De beleveniswaarde heeft betrekking op de beleving van de gebruiker, de bezoeker en de omwonenden van de huisvesting. De financiële waarde verwijst naar de opbrengsten van huisvesting tegenover de gemaakte kosten.

Financieel beheer streeft ernaar de initiële investering en de vervolguitgaven van de huisvesting over een langere periode terug te verdienen. Bij waardegestuurde vastgoedontwikkeling worden investeringen altijd bezien en beoordeeld in relatie tot de (exploitatie-) kosten en de opbrengsten op langere termijn.

Lesdelen

 • Financiële exploitatie
 • Administratief en financieel beheer

Niveau Mbo+/hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Financieel
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Rotterdam - Groothandelsgebouw 13 - 12 - 2017    10.00  -  16.00
Eindhoven - Strijp-S 17 - 01 - 2018    10.00  -  16.00
Zwolle 31 - 01 - 2018    10.00  -  16.00
Utrecht - Tribes CS 07 - 02 - 2018    10.00  -  16.00
595,- ex. btw

U krijgt handvatten aangereikt om juridische conflicten in geval van huur en verhuur te voorkomen.

Huurrecht

‘Voor wiens rekening komt het glazenwassen tegenwoordig?’ of ‘Hoe pak ik die hennepkweker aan?’ De medewerker vastgoedbeheer heet soms opzichter of huismeester. Hij kan ook woonconsulent zijn. En dan hebben we nog lang niet met alle vastgoedbeheerders kennis gemaakt. Binnen het vastgoedbeheer komt een diversiteit aan vragen aan de orde. Uit al die vragen blijkt dat medewerkers vastgoedbeheer praktisch bezig zijn met huurders, woningen en huurcontracten. In deze module beantwoorden we vragen over huurrecht met betrekking tot de verhuurde ruimte.

Lesdelen

 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Aan- en verkoop van gebouwen

Leerdoelen

 • Het onderhandelingsproces bij verkoop en verhuur kennen en begrijpen;
 • kennisnemen van de juridische status van een beheerder;
 • de wijze van contractsvorming; de valkuilen die daarbij een rol spelen;
 • de belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen;
 • de mogelijkheden van huurverhoging;
 • de voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging;
 • het zich eigen maken van praktijkvaardigheden;;

Niveau Mbo+/hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Juridisch
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dag
Rotterdam - Groothandelsgebouw 14 - 02 - 2018    10.00  -  16.00
Utrecht - Tribes CS 07 - 03 - 2018    10.00  -  16.00
Zwolle 14 - 03 - 2018    10.00  -  16.00
Eindhoven - Strijp-S 21 - 03 - 2018    10.00  -  16.00
595,- ex. btw

Innovaties kunnen op veel verschillende manieren en onderdelen worden bedacht en ingevoerd. De verschillende onderdelen kunnen onderverdeeld worden in incrementele -en radicale innovaties.

Innovatie

Innovatie is de geslaagde invoering van nieuwe en nuttige ideeën. Deze definitie bevat drie hoofdelementen die van belang zijn om van een innovatie te kunnen spreken, namelijk:

 • Een nieuw idee of concept;
 • het is nuttig, het heeft een toegevoegde waarde;
 • het is met succes ingevoerd; hetgeen een innovatie onderscheidt van een idee.

Lesdelen

 • Innovatie

Leerdoelen

 • Het belang begrijpen van een innovatief werkmilieu;
 • weten hoe men bijdraagt aan een vruchtbaar innovatieklimaat;
 • leren ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie

Niveau Mbo+/hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer
Onderwerp Innovatie
Beleidsniveau Tactisch
Duur 1 dag
Rotterdam - Groothandelsgebouw 04 - 04 - 2018    10.00  -  16.00
Eindhoven - Strijp-S 11 - 04 - 2018    10.00  -  16.00
Zwolle 18 - 04 - 2018    10.00  -  16.00
Utrecht - Tribes CS 25 - 04 - 2018    10.00  -  16.00
595,- ex. btw

Docenten

Cees van Beukering

Cees van Beukering

Directeur, Vastgoed Business School

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Freek Prüst

Freek Prüst

Algemeen manager, Vastgoed Business School

Freek is verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod van de Vastgoed Business School en de aansluiting ervan op de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast houdt hij zich bezig met het inplannen en coördineren van docenten en cursusleiders.

Krist Dekkers

Krist Dekkers

Senior adviseur, Partners en Pröpper

Krist Dekkers heeft ruim 25 jaar ervaring in de vastgoedsector bij bedrijven als PRC Bouwcentrum en Imtech N.V. Krist heeft ervaring als organisatieadviseur, manager, trainer en coach. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan in het trainen van talenten in zijn functie als Manager trainers bij Horizon Training and Development en later ook bij GITP. Zijn passie: Talenten laten scoren!

Gabby van Meer

Gabby van Meer

Asset management professional, Compris

Gabby is een innovator die de mensen, de organisaties en de inhoud weet te verbinden. Dat is nodig om te voldoen aan de eisen die de maatschappij, terecht, stelt aan toekomstige (inter)nationale infra- en informatienetwerken.

Ewout Stolwijk

Ewout Stolwijk

Managing Consultant, de Alliantie

Ewout is verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van het strategisch marketingbeleid van de Alliantie. Daarbij hoort onder meer het opzetten van een werkend segmentatiemodel, passende woonconcepten en huurdersgerichte werkprocessen.

Claudie Wels

Claudie Wels

Consultant, USP Marketing Consultancy

Claudie studeerde Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1997 werkt ze bij USP Marketing Consultancy, momenteel in de rol van Consultant. Claudie is verantwoordelijk voor het leiden van onderzoeksprojecten en de advisering van klanten op het gebied van strategie en beleid. Ze is gespecialiseerd in de optimalisatie van klantprocessen, klanttevredenheidsonderzoek, wijkimago, klantsegmentatie en medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Raymond Lescrauwaet

Raymond Lescrauwaet

Eigenaar, LLE BV (Lescrauwaet Lifestyle & Environment BV)

Sinds 2002 werkt Raymond in de sector gezonde leefomgevingen. LLE BV realiseert samen met partners integraal gezondere woon- werk- en leefomgevingen in oa woningen, kantoren, kassen, stallen en fabrieken. Dit op basis van een verantwoorde levensstijl en een goed binnenmilieu dat voldoet aan bouwbiologische richtwaarden. Activiteiten zijn: metingen, adviezen en productoplossingen welke veelal in bestaande gebouwde omgevingen worden uitgevoerd. 

Nick van Steeden

Nick van Steeden

Vastgoedadviseur, PVM

Nick is zowel afgestudeerd jurist als bouwkundig ingenieur. Bovendien is hij gediplomeerd RgdBOEI®-inspecteur en Integraal Adviseur Vastgoed (IAV). Na enkele jaren als property manager te hebben gewerkt bij Ausems Vastgoed in Arnhem, is hij sinds begin 2015 werkzaam als vastgoedadviseur bij PVM in Eindhoven. In die hoedanigheid adviseert hij opdrachtgevers inzake de exploitatie van hun vastgoed, met name inzake asset management- en risicomanagementvraagstukken. Ook voert hij regelmatig gebouwinspecties uit. Daarnaast verzorgt Nick regelmatig diverse cursussen en opleidingen voor uiteenlopende organisaties.

Govert Kerpestein

Govert Kerpestein

Eigenaar, Advocatenkantoor Kerpestein

Govert is gespecialiseerd in het huurrecht. In 2005 is Govert aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op zijn dissertatie "huur en verhuur van bedrijfs ruimte". Hij is daarnaast o.a. lid en examinator van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, voorzitter van de Geschillencommissie HPW, gastdocent huurrecht aan de Grotius Academie en Universiteit Leiden. Daarnaast verzorgt hij jaarlijks diverse in-house cursussen op het terrein van huurrecht.

Piet van der Sanden

Piet van der Sanden

Redacteur, WR tijdschrift voor huurecht.

Piet is sinds 2015 redacteur van WR, Tijdschrift voor huurrecht en een ervaren bedrijfsjurist van Mozaïek Wonen. Daarnaast is hij docent huurrecht en geeft hij cursussen. Piet is de voorzitter van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland een onafhankelijkke commissie waaraan huurders van woningen geschillen over het handelen of nalaten hun corporatie kunnen voorleggen.

Guido Jilderda

Guido Jilderda

Oprichter, innovatieconsultancy VANBLEND

Succesvol in het lanceren van innovaties en innovatiestrategieën die omzetgroei realiseren. Heeft een MBA in Strategy & Innovation en een BA in Marketing.

Certificering

Certificaat van deelname

Na het volgen van de zes praktijkdagen ontvangt u een Certificaat van Deelname. Een waardevol document, waarmee u aantoont helemaal up-to-date te zijn op het gebied van vastgoedbeheer

Diploma

De cursus is af te sluiten met een digitaal examen. Indien u deze voldoende afrondt ontvangt u naast het Certificaat van deelname ook een diploma.

Register Economie & Ruimte

Cursisten in het bezit van het diploma ‘Cursus Vastgoedbeheer’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) en mogen achter hun naam een registervermelding (QSAM) vermelden. 

Na afloop van de cursus krijgt u nog een jaar gratis toegang tot updates van alle lesdelen. Daarna krijgt u als u als geregistreerd lid van platform Economie & Ruimte staat ingeschreven blijvend toegang tot updates van de lesdelen.

Het Platform Economie & Ruimte (Platform E&R) heeft ten doel u te attenderen op innovaties waarmee u in de exploitatie van uw assets het verschil kunt maken. Daarnaast helpt u uw netwerk uit te breiden

 

 

Contact

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder