Verkoop sociale huurwoningen Amsterdam afgenomen

Bron: Het Financieele Dagblad

De verkoop van sociale huurwoningen in Amsterdam is afgenomen van 2000 naar zo’n 1200 per jaar en de woningcorporaties bouwen meer bij. De corporaties beperken de verkoop vooral in gebieden waar het aandeel huurwoningen al lager is dan gemiddeld.

De Huurdersvereniging en de corporaties willen jaarlijks 2400 nieuwbouwwoningen gaan realiseren, dat is een verdubbeling. Dit voorstel is eind vorig jaar ingediend, het is nu aan de gemeente om locaties toe te wijzen. De verwachting is dat per locatie 30% van de woningen sociale huur zal worden. Doordat de corporaties de laatste jaren flink bezuinigd hebben op bedrijfslasten, laat hun financiële positie het nu toe om te kunnen bouwen.