Aardbevingsbestendig bouwen: bouwers hebben nog vrij spel

Bron: Cobouw

Volgens minister Kamp mogen bouwbedrijven in Groningen zelf weten of ze aardbevingsbestendig bouwen. Zo reageert Kamp op het project Lunettenhof in Gronigen, waar bouwbedrijf Rottinghuis (dochter van VolkerWessels) nadrukkelijk afstand nam van de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen omdat deze niet in Bouwbesluit staat.

Vereniging Eigen Huis geeft aan dat meer bouwers bewust afstand nemen van de richtlijn, wat Kamp  betreurt. De bouwers willen niet opdraaien voor de extra kosten. Kamp kan er weinig tegen beginnen, maar geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de NPR integraal wordt betrokken in het bouwproces. De NPR is echter niet wettelijk verankerd. De NAM hanteert een nieuwbouwregeling waarin een vergoeding van ‘redelijke meerkosten’ plaats kan vinden. Woningcorporaties geven echter aan dat ze niet tevreden zijn, ze moeten per project met de NAM onderhandelen.

Het is wel opmerkelijk dat Kamp de bouwers nog vrij spel geeft. In 2015 wilde hij de richtlijnen nog zo snel mogelijk in het Bouwbesluit hebben, omwille van de rechtszekerheid.  Geld wint het echter van die rechtszekerheid, als de NPR in het Bouwbesluit komt dan lopen initiatiefnemers het risico dat ze de additionele kosten niet meer kunnen verhalen op de NAM.