Disclaimer

Disclaimer

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
 • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Algemene voorwaarden:

Verantwoording

Onze cursussen worden in verantwoording uitgevoerd. Vastgoed Business School kan niet worden aangesproken op zaken die ten gevolge van een onvolledige informatieverstrekking van de betreffende docent ontstaan.

Vervanging van docent

Indien een docent van Vastgoed Business School – door welke oorzaak dan ook - niet langer op de opdracht kan worden ingezet, zal Vastgoed Business School zorgdragen voor adequate vervanging, bij overmacht kan de lesdag verzet worden naar een andere datum.

Beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie

Alle voor de cursus benodigde informatie en gegevens zullen door Vastgoed Business School tijdig beschikbaar worden gesteld. De gegevens die beschikbaar worden gesteld en de uitkomsten van de cursus zullen wederzijds vertrouwelijk worden behandeld en niet ter inzage worden gegeven aan derden zonder nadrukkelijke toestemming.

Betalingsconditie

Wij hanteren een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na factuurdatum.

Contactformulier

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Maak een sector-keuze hieronder